Hovedseksjon

Fagvalgsinfo for VG2ST

Elev med VR-briller i faget Medieutvikling. Valgfrie programfag kan gi nye perspektiver.

Informasjon om fagvalget for VG3ST skoleåret 2024-25

Du må ha minst to fordypningsfag fra eget programområde. I tillegg kan du velge et såkalt "stjernefag*", eller et frittstående, valgfritt programfag, som kan være fra et annet programområde. Nedenfor finner du eksempler på slike fag: 

Idrettsfag

Mediefag

ST-elever kan velge ett av disse mediefagene på vg3. **) Faget Mediespesialisering bygger på Bilde/Lyddesign fra vg2 (ikke "stjernefag")

SSØ-fag  

MK-elever kan velge Psykologi 2/ Sosialkunnskap på vg3

Realfag

Informasjon om fagvalget for vg3