Fagvalg for vg3

Nye perspektiver: Valgfrie programfag på vg3

Du må ha minst to fordypningsfag fra eget programområde. I tillegg kan du velge et såkalt "stjernefag*", eller et frittstående, valgfritt programfag, som kan være fra et annet programområde. Nedenfor finner du eksempler på slike fag: 

Idrettsfag

Mediefag

ST-elever kan velge ett av disse mediefagene på vg3. **) Dette faget bygger på Bilde/Lyddesign fra vg2 (ikke "stjernefag")

SSØ-fag  

MK-elever kan velge Psykologi 2/ Sosialkunnskap på vg3

Realfag

Du finner informasjon om andre programfag, som går over to år i fagvalgsbrosjyren for vg2.