Hovedseksjon

Foreldrelaget

Fire elever har pause i "Alfakrøllen" inne i skolens fellesarealer

Foreldrelaget 

Forskning viser at når foresatte engasjerer seg, blir elevene mer motiverte, trives bedre og gjør det bedre på skolen. Foreldrelaget jobber aktivt med skole-hjem-samarbeid og å være en tilleggsressurs for skolen.

Foreldrelaget ønsker å: 

  • bidra (økonomisk) med trivselsfremmende tiltak for elevene
  • ha en åpen dialog med skolen om læring og måloppnåelse for elevene
  • videreformidle informasjon om skolen, læreplan og resultater
  • medvirke til en positiv utvikling av skolen
  • være positive støttespillere for skolen – til beste for elevene

På foreldremøtene etter skolestart kan foresatte melde seg inn i foreldrelaget. For at foreldrelaget ved Ullern skal gjøre en god jobb, er det viktig med engasjerte foreldrerepresentanter, som har lyst til å bidra til et godt skolemiljø. Foreldrelaget setter også pris på tilbakemeldinger! 

Kontaktpersoner 

Avdelingsleder Irene McIntyre Kristensen  irene.kristensen@osloskolen.no

Rektor Torill Røeggen torill.roeggen@osloskolen.no

Hilsen fra Foreldrelaget

"Foreldrelaget har hvert år tatt initiativ til frivillig foreldrebetaling til elevenes beste. Det finnes mange interessegrupper ved Ullern videregående skole, eks. idrettsgruppa, Revyen, Alle for Ullern, U-Prosjekt, Faddergruppa og andre grupper, som varierer fra år til år. Vi har hvert år, i samråd med skolen, fordelt disse midlene. Fordelingen har vært basert på at det skal komme flest mulig elever til gode, på tvers av trinn og interesser, og for å skape et godt miljø blant elevene.

Elevene er aktivt med for å belyse psykisk helse og press blant ungdommene sammen med R-team, ikke minst gjennom tiltaket Alle for Ullern. Mange og gode undersøkelser viser at svært mange ungdommer lever med angst og får andre psykiske reaksjoner som følge av press  og stress i ungdomsmiljøene. Dette tar skolen også på alvor, og ser at denne interessegruppen kan gjøre en stor forskjell for å bedre de sosiale vilkårene blant elevene ved skolen.

U-Prosjekt er en jenteskole i Sierra Leone som er bygget med innsamlede midler fra en skole i Bærum og fra elever ved Ullern. Denne skolen driftes nå blant annet av midler skolene i Norge samler inn. Elevene har selv vært på turer til denne pikeskolen, for selv å kunne se at man kan være med å gjøre en stor forskjell med frivillig innsats. Elevene har gjennom skoleåret ulike arrangement for å samle inn penger til U-Prosjekt.

Idrettsgruppa fikk sist år en del penger for å få til fysiske sosiale tiltak til glede for elvene da Ullern befant seg i byen.

Faddergruppa fikk for et par år siden penger til en lavvo som de bruker i oppstarten av skoleåret, når de drar på tur i marka med alle 1. klassingene. Denne har de stor glede av også i årene fremover. Vi ser at det gleder stort når elevene kan få litt friere tøyler i sin iver for å bedre miljøet på skolen. Derfor oppfordrer vi til at alle som har anledning, bidrar med litt penger til elevenes beste."

Fra Foreldrelagsstyret