Hovedseksjon

Foreldrelaget

Forskning viser at når foresatte engasjerer seg, blir elevene mer motiverte, trives bedre og gjør det bedre på skolen. Foreldrelaget jobber aktivt med skole-hjem-samarbeid og å være en tilleggsressurs for skolen.

Foreldrelaget ønsker: 

  • Å bidra (økonomisk) med trivselsfremmende tiltak for elevene
  • Å ha en åpen dialog med skolen om læring og måloppnåelse for elevene
  • Å videreformidle informasjon om skolen, læreplan og resultater
  • Å bidra til en positiv utvikling av skolen
  • Å være positive støttespillere for skolen – til beste for elevene

For at foreldrelaget ved Ullern skal gjøre en god jobb, er det viktig med tilbakemeldinger! 

Foreldrelaget følger opp

Rapport fra Foreldrelaget om oppfølging av revyfest, september 2016

Revyfest ble gjennomført på forsvarlig måte gjennom godt samarbeid mellom Foreldrelaget og skolens R-team

Hilsen fra Foreldrelaget

"Foreldrelaget har hvert år tatt initiativ til frivillig foreldrebetaling til elevenes beste. Det finnes mange interessegrupper ved Ullern videregående skole, eks. idrettsgruppa, Revyen, Alle for Ullern, U-Prosjekt, Faddergruppa og andre grupper, som varierer fra år til år. Vi har hvert år, i samråd med skolen, fordelt disse midlene. Fordelingen har vært basert på at det skal komme flest mulig elever til gode, på tvers av trinn og interesser, og for å skape et godt miljø blant elevene.

Elevene er aktivt med for å belyse psykisk helse og press blant ungdommene sammen med R-team, ikke minst gjennom tiltaket Alle for Ullern. Mange og gode undersøkelser viser at svært mange ungdommer lever med angst og får andre psykiske reaksjoner som følge av press  og stress i ungdomsmiljøene. Dette tar skolen også på alvor, og ser at denne interessegruppen kan gjøre en stor forskjell for å bedre de sosiale vilkårene blant elevene ved skolen.

U-Prosjekt er en jenteskole i Sierra Leone som er bygget med innsamlede midler fra en skole i Bærum og fra elever ved Ullern. Denne skolen driftes nå blant annet av midler skolene i Norge samler inn. Elevene har selv vært på turer til denne pikeskolen, for selv å kunne se at man kan være med å gjøre en stor forskjell med frivillig innsats. Elevene har gjennom skoleåret ulike arrangement for å samle inn penger til U-Prosjekt.

Idrettsgruppa fikk sist år en del penger for å få til fysiske sosiale tiltak til glede for elvene da Ullern befant seg i byen.

Faddergruppa fikk for et par år siden penger til en lavvo som de bruker i oppstarten av skoleåret, når de drar på tur i marka med alle 1. klassingene. Denne har de stor glede av også i årene fremover. Vi ser at det gleder stort når elevene kan få litt friere tøyler i sin iver for å bedre miljøet på skolen. Derfor oppfordrer vi til at alle som har anledning, bidrar med litt penger til elevenes beste."

Fra Foreldrelagsstyret