Foreldrelaget

Forskning viser at når foreldre engasjerer seg, blir elevene mer motiverte, trives bedre og gjør det bedre på skolen. Foreldrelaget jobber aktivt med skole-hjem-samarbeid og engasjerer seg i å være en tilleggsressurs for skolen.

Foreldrelaget ønsker: 

  • Å bidra (økonomisk) med trivselsfremmende tiltak for elevene
  • Å ha en åpen og likeverdig dialog med skolen om læringsstrategier og måloppnåelse for elevene
  • Å videreformidle informasjon om skolen, læreplan og resultater
  • Å bidra til en positiv utvikling av skolen
  • Å være positive støttespillere for skolen – til beste for elevene

For at foreldrelaget ved Ullern skal gjøre en god jobb, er det viktig med tilbakemeldinger fra foreldre!