Skolemiljøutvalget

Ullernelever

SMU skal sørge for at skolen arbeider for å overholde §9A i Opplæringsloven om elevenes psykososiale miljø. SMU skal  påse at skolen har faste rutiner for å følge opp saker der noen kjenner seg krenket av andre. eller der noen mistenker brudd på §9A. Alle har varslingsplikt i slike saker. En viktig oppgave for SMU er å forebygge krenkelser gjennom konkrete tiltak i skolemiljøet. SMU har møter gjennom året,  i samme takt som skolens driftsstyre.

Medlemmer av skolemiljøutvalget våren 2018:

Kaja Borchsenius, Emily Myrestrand, omayma El Hour, Tara Hvinden, Aurora Lafton-Lund, Maria Garder, Zoia Hussain, Shan Chaudry, Kasper Gundersen, Karianne Hoelstad,Petter Myrann, Randi Oppedal, Hermann Smith-Sivertsen

Kontaktperson: Randi Oppedal (randi.oppedal@ude.oslo.kommune.no)

Møter 2017:

17.01.17

21.03.17

09.05.17

19.09.17

27.11.17

08.01.18

19.03.18

23.04.18

 

Veileder for Skolemiljøutvalget.pdf