Skolemiljøutvalget

Ullernelever

SMU skal sørge for at skolen arbeider for å overholde §9A i Opplæringsloven om elevenes psykososiale miljø. SMU skal  påse at skolen har faste rutiner for å følge opp saker der noen kjenner seg krenket av andre. eller der noen mistenker brudd på §9A. Alle har varslingsplikt i slike saker. En viktig oppgave for SMU er å forebygge krenkelser gjennom konkrete tiltak i skolemiljøet. SMU har møter gjennom året,  i samme takt som skolens driftsstyre.

Medlemmer av skolemiljøutvalget våren 2017:

Trym Grøndahl, Violetta Peschanskaya, Henrik Schjelderup-Lund, Marie Urdahl Fjeld, Marie Fritzøe, Daniel Westgård Johansen, Petter Myrann, Randi Oppedal, Anna Lise Skaar, Hermann Smith-Sivertsen

Kontaktperson: Randi Oppedal (randi.oppedal@ude.oslo.kommune.no)

Møter 2017:

17.01.17

21.03.17

09.05.17

19.09.17

Veileder for Skolemiljøutvalget.pdf