Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Ullernelever

SMU skal sørge for at skolen arbeider for å overholde §9A i Opplæringsloven om elevenes psykososiale miljø. SMU skal  påse at skolen har faste rutiner for å følge opp saker der noen kjenner seg krenket av andre. eller der noen mistenker brudd på §9A. Alle har varslingsplikt i slike saker. En viktig oppgave for SMU er å forebygge krenkelser gjennom konkrete tiltak i skolemiljøet. SMU har møter gjennom året,  i samme takt som skolens driftsstyre.

Medlemmer av skolemiljøutvalget høsten 2022:

Petter Myrann, Irene McIntyre Kristensen, Hermann Smith-Sivertsen (oppdateres)

Kontaktperson:

Irene McIntyre Kristensen  irene.mcintyre.kristensen@ude.oslo.kommune.no

Veileder for Skolemiljøutvalget.pdf

Plan for arbeidet med elevenes skolemiljø