Skolemiljøutvalget

Ullernelever

SMU skal sørge for at skolen arbeider for å overholde §9A i Opplæringsloven om elevenes psykososiale miljø. SMU skal  påse at skolen har faste rutiner for å følge opp saker der noen kjenner seg krenket av andre. eller der noen mistenker brudd på §9A. Alle har varslingsplikt i slike saker. En viktig oppgave for SMU er å forebygge krenkelser gjennom konkrete tiltak i skolemiljøet. SMU har møter gjennom året,  i samme takt som skolens driftsstyre.

Medlemmer av skolemiljøutvalget høsten 2020:

Petter Myrann, Irene McIntyre Kristensen, Hermann Smith-Sivertsen (oppdateres)

Kontaktperson:

Irene McIntyre Kristensen  irene.mcintyre.kristensen@ude.oslo.kommune.no

Veileder for Skolemiljøutvalget.pdf

Plan for arbeidet med elevenes skolemiljø

Møtereferater

Møter 2018:

04.12.18

12.11.18

09.10.18

03.09.18

23.04.18

19.03.18

08.01.18

Møter 2017:

27.11.17

19.09.17

09.05.17

21.03.17

17.01.17