Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Ullernelever, gutter og jenter som sitter rundt et bord og snakker sammen

SMU skal sørge for at skolen arbeider for å overholde §9A i Opplæringsloven om elevenes psykososiale miljø. SMU skal påse på skolen har raske rutiner for å følge opp saker der noen kjenner seg til andre. eller der noen mistenker brudd på §9A. Alle har varslingsplikt i slike saker. En viktig oppgave for SMU er å forebygge krenkelser gjennom konkrete tiltak i skolemiljøet. SMU har møter gjennom året, i samme takt som skolens driftsstyre.

Medlemmer av skolemiljøutvalget høsten 2023:

Petter Myrann, Irene McIntyre Kristensen, (oppdateres)

Kontaktperson:

Irene McIntyre Kristensen  irene.kristensen@osloskolen.no

Veileder for Skolemiljøutvalget.pdf

Se skolens plan for arbeid med elevenes skolemiljø