Hovedseksjon

Miljøfyrtårn

Å være et Miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere vår miljøbelastning.

Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor arbeidsmiljø, kildesortering, energibruk, innkjøp og transport. Med andre ord setter vi miljø høyt på dagsorden. 

Nasjonal sertifiseringsordning 

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore virksomheter, både i privat og offentlig sektor. 

Skolens klima- og miljørapport

Vi leverer årlig en klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for vårt miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene.

Se skolens klima- og miljørapport

Miljøfyrtårn-logo

Ryddeansvar

Ren og ryddig skole:

ALLE har ansvar for å bidra til at skolen til en hver tid er ryddig, ren og velholdt. Det betyr at DU kaster avfall i rett sorteringsboks, bærer brukte tallerkner, kopper, glass og bestikk til oppvaskstasjonen ved kantinen. Du viser behandler møbler og inventar med respekt, slik at slitasjen blir minst mulig. 

Ryddetjeneste:

Hver uke har en bestemt klasse overordnet ansvar for å påse at alle rydde opp etter seg i fellesarealene. Det gjelder kantine, vandrearealer og klasserom. Klassen med ryddetjeneste skal sørge for at skolen holder seg ren og ryddig etter lunsj og friminutter.

Ryddetjeneste? Slik gjør dere det!