Hovedseksjon

Forskerlinje

To gutter på kjemisalen med hvite frakker, vernebriller og en gassflamme. Forskerlinjen gir innblikk i forskning på høyt nivå

Skoleåret 2024-25 tilbyr vi egen forskerklasse på vg1. Forskerlinja passer for alle som er spesielt interessert i matematikk og naturfag. 

Forskerlinja er et spisset tilbud for motiverte og talentfulle forskerspirer fra hele Oslo, der de får et skreddersydd tilbud med fordypning i realfag. Gjennom Ullerns unike samarbeid med Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI), og andre forskningsinstitusjoner, får elevene i kortere perioder jobbe på forskningslaber. Gjennom utplasseringene får elevene verdifulle og unike erfaringer med forskning i praksis. Som elev ved forskerlinja vil du i tillegg få en mentor som følger deg gjennom hele studieløpet, som vil bidra med veiledning, inspirasjon og erfaringer. I tillegg henter vi inn fagpersoner til å fortelle om sine forskningsfelt når det er relevant. Lærerne som er tilknyttet forskerlinja har tatt fagfornyelsen på alvor, og har kompetanse innen tverrfaglighet og dybdelæring, og samarbeider tett om og med elevene. Mange av lærerne har også egen forskningserfaring. 
Så hvordan skiller forskerlinja seg fra vanlig studiespesialiserende?  

Vg1: 

I starten av skoleåret på vg1: Tredagers tverrfaglig tur til Malmøya. Hensikten er å bli godt kjent, og få innblikk i både geologi, biologi og hvordan det er å jobbe med fag på videregående.  

Samfunnsfag byttes ut med biologi 2 (dere tar samfunnsfag på vg3), og biologi 2 og naturfag slås sammen. Dette er mulig fordi biologi og naturfag dekker mye av det samme pensumet, blant annet bioteknologi, genetikk, økologi og evolusjon. Dette åpner for en skolehverdag full av muligheter og fordypning, med 10 timer praktiske realfag i uka i stedet for 5.  Det blir dermed mer tid til større eksperimenter, elevene får designe egne forsøk, vi besøker forskningsbedrifter og laboratorium, og får forskere og fagfolk inn i klasserommet for å holde foredrag.  

Gjennom året blir dere kjent med mentorene deres (se lenke til høyre), og skoleåret avsluttes med en poster-session hvor elevene presenterer egne forsøksprosjekter. Juryen vil bestå av mentorer, lærere og medelever.  

Vg2

Alle har enten Teknologi og forskningslære 1 eller Biologi 1 på vg2. Dette er viktig for å gi dere et godt fundament for videre studier, samt for å ha en arena hvor bare forskerlinjeelever fortsatt er samlet og kan gjøre ting som er spesielle for forskerlinja. Det er altså «rene» forskerlinjegrupper. I løpet av året drar dere på en fagrelatert ekskursjon med overnatting, eller to separate dagsturer knyttet til fagene. 
På vg2 kan dere altså velge blant fagene fysikk 1, Kjemi 1, Biologi 1, Teknologi- og forskningslære 1, R1- og S1 matte, samt Entreprenørskap 1. I disse fagene vil dere blandes med elever fra studiespesialisering, så dere går ikke gå glipp av å bli kjent med elever i andre klasser.  Også dette året innebærer egne forskningsprosjekter med en postersession før sommeren, og utplasseringer til forskninsglaber eller bedrifter, og dere vil bli kjent med noen nye mentorer med fagbakgrunner som er relevante for fagene dere velger dette året.    

Vg3

Det siste året er det Teknologi og forskningslære 2 som er det realfaglige fellesfaget for klassen. I dette faget får dere brukt alle egenskapene og evnene dere har opparbeidet dere som forskerspirer de to foregående årene. Målet med faget er å designe og gjennomføre egne store forskningsprosjekter, samt skrive vitenskapelige artikler om det. Disse sendes i tillegg inn til tidsskriftet Spiss, og flere av elevene våre har fått artiklene sine publisert. Vi deltar også i Unge Forskere konkurransen til Forskningsrådet. I tillegg får man et bredt innblikk i forskningsmetode, organisering og finansiering av forskning, og forskningens rolle i samfunnet. 
På vg3 kan dere velge blant fagene Fysikk 2, Kjemi 2, Entreprenørskap 2, Programmering og modellering, S2 og R2, samt Calculus (universitetsmatte) dersom du tar forsert løp.  
Som en del av fagene Teknologi og forskningslære 2, Historie og Samfunnsfag drar vi på tur til CERN i Genève. CERN er en europeisk organisasjon som har til formål å støtte samarbeidet mellom land innenfor forskning i elementærpartikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi. Vi besøker også FN-bygningen og andre kulturelle mål på turen. 

Som i de to foregående årene får dere også mentorer på vg3 som har relevant bakgrunn innen fagene dere tar. Dere vil også prioriteres til ulike utplasseringer som er en del av vårt samarbeid med OCCI og andre forskningsinstitusjoner. Eksempler på institutter dere kan få besøke er Institutt for Medisinsk fysikk, Institutt for strålebehandling, og Institutt for immunterapi. Der vil dere få delta i reelle forskningseksperimenter, og lære av topp kvalifiserte forskere.  

Ønsker du å lese mer om vårt samarbeid med OCCI kan du følge denne linken: https://skolesamarbeid.oslocancercluster.no/  
 
Merk at turer og utplasseringer kan påvirkes av smittetall i forbindelse med pandemien.
Les mer om vår FORSKERLINJE

Mentorer på forskerlinjen

Elevene som velger forskningssporet møter helt spesielle støttespillere: 

Møt mentorene på vår forskerlinje