Hovedseksjon

Elektro og datateknologi

Elektrofag: Jente med monterer ledninger i verkstedet

VG1: 

Elektro og datateknologi

Faget som før het Elektrofag har blitt modernisert og fått nytt navn Elektro og datateknologi, som er tilpasset nye tider. Velger du dette, får du grunnleggende kunnskaper om datakommunikasjon, elektriske installasjoner og elektriske maskiner og styringer. Elektro og datateknologi åpner muligheter til å velge mange yrker/fagbrev og gir uante muligheter i fremtiden. Faget gir deg grunnleggende kompetanse til å utføre arbeid på dagens og fremtidens elektriske og datateknologiske systemer.

Elektroniske kretser og nettverk (7t i uken)

I dette faget vil du lære gjennom praksis og teori. Du får jobbe med mikrokontrollere, sensorer og aktuatorer som du skal programmere og konfigurere. Du skal lære å bygge opp nettverk og internettilkobling samt overvåking- og alarmsystemer. Du skal kunne montere og koble forskjellige systemer og feilsøke på disse. Et av målene er å stimulere til nysgjerrighet, kreativitet og skaperglede.

Energi og styresystemer (10t i uken) 

I dette faget vil du lære og montere opp motorstyringer og elektriske installasjoner. Du vil jobbe med energioverføring, både tradisjonell og fornybar energi, samt jobbe med smarthus og programmering av styresystemer. Du vil kunne lage små deler i metall og andre materialer og få kunnskap om ventilasjon og forstå hva du kan gjøre for å spare energi. Det vil også være stort fokus på helse, miljø og sikkerhet og bruk av digitale verktøy

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Dette er et fag, som gjør det mulig å være ute i praksis i bedrift. Faget gir en forsmak på hva som venter en som lærling, etter to år i skole. De fleste knytter verdifulle kontakter med el-bransjen gjennom yrkesfaglig fordypning.

Ved å velge Elektro og datateknologi kan du velge mellom 6 forskjellige vg2-løp og over 20 forskjellige yrker.

Sjekk ut på vil bli : VIL BLI 

Skills betyr alt! Sjekk gnizt.no

Learning by doing

VG2:

Du kan velge mellom to fordypningsområder:  

  • Datateknologi og elektronikk
  • Elenergi og ekom

 

Datateknologi og elektronikk

Denne linjen skal bidra til å utvikle fagarbeidere som har kompetanse til å møte arbeidslivets behov innenfor produksjon, installasjon, drift, vedlikehold og reparasjon av elektronisk utstyr og datateknologiske systemer. Når du har fullført Vg 2 kan du gå videre i dataelektronikerfaget, produksjonselektronikerfaget, romteknologifaget og optronikerfaget, og det er også mulighet for kryssløp til telekommunikasjonsmontørfaget.

Utviklingen de siste årene har skapt mange nye arbeidsplasser knyttet til den store økningen i multimedia. Det installeres audiovisuelt utstyr i alt fra møterom, kjøpesentre til konsertlokaler. Det er og kommet mange nye løsninger innen Internet of Things - IoT og helseteknologi. Alt dette utstyret kommuniserer med annet utstyr, og til det brukes nettverk, hvor det også er mange arbeidsplasser.

 

Elektroniske kretser og utstyr

I faget elektroniske kretser og utstyr jobber vi med programmering på Arduino og Raspberry, og vi kobler dem til sensorer slik at vi f.eks. kan fjernstyre biler eller lage spill. Elevene velger selv egne prosjekt, og vi har ulike sensorer og annet trådløst IoT utstyr som kan brukes. I simulatorer designer elevene kretser og sjekker dem før de lodder sammen kretsene. Noen lager f.eks. strømforsyning som de bruker sammen med Arduino. Vi holder også på med mer tradisjonelle sikkerhetssystemer, som brannalarm, innbruddsalarm og adgangskontroll. Du skal lære å planlegge, montere og sette i drift, samt programmere, feilsøke og reparere elektronisk utstyr.

 

Data- og informasjonsteknologi

I faget data- og informasjonsteknologi jobber vi med systemer knyttet til kommunikasjon mellom utstyr. Vi går inn i virkemåten for IP-nett og konfigurerer rutere og måler hvor godt signal de gir og ser på hva vi må gjøre for å få best mulig hastighet. Vi planlegger nettverk og vurderer hvor mange aksesspunkt en trenger i et trådløst nettverk. Vi jobber med nettverk som er både kablet og trådløst og ser på hvordan en konfigurer nettverket og lager IP-plan for en bedrift. Datasikkerhet er viktig og vi ser på hva en må passe på for å beskytte liv, helse og materielle verdier. Det krever f.eks. at en kan begrense hvem som får tilgang til nettverket. Fiber gir høyest hastighet og elevene lærer å skjøte fiber. Vi monterer opp utstyr og lager patchekabler til nettverket.  Du vil få kunnskap om hvordan rutere og servere skal settes opp og hvordan IP-nettverk og telenett er bygget opp. 

Faget omfatter planlegging, montering, konfigurering, idriftsetting, testing, feilsøking, reparasjon, vedlikehold og dokumentasjon av elektroniske kommunikasjonsnett.

 

Yrkesfaglig fordypning (YFF): 

Faget gir en forsmak på hva som venter en som lærling. Det er to praksisperioder på 2 uker ute i bedrift, hvor en kan knytte verdifulle kontakter. I timene på skolen får en mulighet til å fordype seg i egne prosjekter. Faget har standpunktkarakter, men ikke eksamen.

 

Elenergi og ekom

Dette faget skal bidra til å gi grunnleggende kompetanse til mange fagbrev i elektrofaget. Du har 9 fagbrev du kan velge etter fullført Vg2. I dagens og fremtidens samfunn vil det være mange spennende jobbmuligheter både innen alternativ energi, kraftoverføringer og installasjon i næringsbygg, tog, båt, privatboliger samt telekommunikasjon. På Ullern er vi opptatt av å jobbe med praksis og teori parallelt slik at du lettere forstår hvorfor du gjør som du gjør.

 

Energi og styrestrøm

I faget Energi og styrestrøm lærer du om produksjonssystemer, fordeling og overføringer av elektrisk energi, elektriske installasjonssystemer og energiøkonomisering. Faget omfatter også elektriske motordrifter, styringsanlegg for distribusjon og produksjon av el-energi, måletekniske systemer og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr. Integrert i programfaget er elsikkerhet, funksjonstesting, måleteknikk, feilsøking, elektrotekniske beregninger og begreper, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy, kvalitetssikring, internkontroll og regelverk.

Elektronisk kommunikasjon

Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter antenneanlegg, brann- og innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg, data- og telekommunikasjonsanlegg. Vi jobber også med smarthusteknologi og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr. Integrert i programfaget er elsikkerhet, funksjonstesting, måleteknikk, feilsøking, elektrotekniske beregninger og begreper, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy, kvalitetssikring, internkontroll og regelverk.

Yrkesfaglig fordypning (YFF): 

Dette er et fag, som gjør det mulig å være ute i praksis i bedrift. Faget gir en forsmak på hva som venter en som lærling, etter to år i skole. De fleste knytter verdifulle kontakter med el-bransjen gjennom Prosjekt til fordypning. Faget har standpunktkarakter, men ikke eksamen.

Vi har engasjerte lærere, som gleder seg over å bygge opp et godt elektrofagstilbud sammen med motiverte elever. På elektrofag jobber du både praktisk og teoretisk innenfor ulike områder. Målet er å få lærlingplass etter to år, noe som leder til fagbrev og yrkesliv.

Hvorfor elektro og datateknologi?

Fagfeltet for deg som liker praktiske og tekniske utfordringer! Elektro er gøy! Ny nettverkskontakt monteres. Samarbeid mellom elever og lærer

Konsentrert arbeid i verkstedet

Fra verkstedet

Bli med inn i verkstedet og se hvordan vi har det! 

Dette er en utekstet film som forteller hvordan det er å jobbe på verkstedet, der elektro og datateknologi trener på det som venter dem ute i praksis. Elevene går to år i skole og deretter ut i bedrift som lærlinger.