Elektrofag

Elektrofag

VG1: 

Elektro og datateknologi

Faget som før het Elektrofag har blitt modernisert og fått nytt navn Elektro og datateknologi, som er tilpasset nye tider. Velger du dette, får du grunnleggende kunnskaper om datakommunikasjon, elektriske installasjoner og elektriske maskiner og styringer. Elektro og datateknologi åpner muligheter til å velge mange yrker/fagbrev og gir uante muligheter i fremtiden. Faget gir deg grunnleggende kompetanse til å utføre arbeid på dagens og fremtidens elektriske og datateknologiske systemer.

Elektroniske kretser og nettverk (7t i uken)

I dette faget vil du lære gjennom praksis og teori. Du får jobbe med mikrokontrollere, sensorer og aktuatorer som du skal programmere og konfigurere. Du skal lære å bygge opp nettverk og internettilkobling samt overvåking- og alarmsystemer. Du skal kunne montere og koble forskjellige systemer og feilsøke på disse. Et av målene er å stimulere til nysgjerrighet, kreativitet og skaperglede.

Energi og styresystemer (10t i uken) 

I dette faget vil du lære og montere opp motorstyringer og elektriske installasjoner. Du vil jobbe med energioverføring, både tradisjonell og fornybar energi, samt jobbe med smarthus og programmering av styresystemer. Du vil kunne lage små deler i metall og andre materialer og få kunnskap om ventilasjon og forstå hva du kan gjøre for å spare energi. Det vil også være stort fokus på helse, miljø og sikkerhet og bruk av digitale verktøy

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Dette er et fag, som gjør det mulig å være ute i praksis i bedrift. Faget gir en forsmak på hva som venter en som lærling, etter to år i skole. De fleste knytter verdifulle kontakter med el-bransjen gjennom yrkesfaglig fordypning.

Ved å velge Elektro og datateknologi kan du velge mellom 6 forskjellige vg 2 løp og over 20 forskjellige yrker.

Sjekk ut på vil bli : VIL BLI 

Skills betyr alt! Sjekk gnizt.no

Learning by doing

VG2:

Du kan velge mellom to fordypningsområder: 

Data og elektronikk (Dette er under omgjøring)

Data og elektronikksystemer (bygger på kurset fra vg1)

Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter planlegging, montering, idriftsetting, vedlikehold, feilsøking, reparasjon og dokumentasjon av data- og elektronikksystemer og -enheter. Integrert i programfaget er kretsforståelse, måleteknikk, systematisk feilsøking, beregninger, elsikkerhet, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy, kvalitetssikring, internkontroll, nyskaping og regelverk.

Elektronisk infrastruktur

Programfaget elektronisk infrastruktur omfatter planlegging, montering, idriftsetting, vedlikehold, feilsøking, reparasjon og dokumentasjon av elektroniske kommunikasjonsnett. Integrert i programfaget er systemforståelse, elsikkerhet, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy, kvalitetssikring, internkontroll og regelverk.

Yrkesfaglig fordypning (YFF): Dette er et fag, som gjør det mulig å være ute i praksis i bedrift. Faget gir en forsmak på hva som venter en som lærling, etter to år i skole. De fleste knytter verdifulle kontakter med el-bransjen gjennom yrkesfaglig fordypning. Faget har standpunktkarakter, men ikke eksamen.

 

El-energi

Elenergisystemer

Programfaget elenergisystemer omfatter produksjonssystemer, fordeling og overføringer av elektrisk energi, elektriske installasjonssystemer, energiøkonomisering og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr. Integrert i programfaget er elsikkerhet, funksjonstesting, måleteknikk, feilsøking, elektrotekniske beregninger og begreper, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy, kvalitetssikring, internkontroll og regelverk.

Automatiseringssystemer

Programfaget automatiseringssystemer omfatter elektriske motordrifter, styringsanlegg for distribusjon og produksjon av elenergi, programmerbare logiske styresystemer, byggautomatisering, måletekniske systemer og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr. Integrert i programfaget er elsikkerhet, funksjonstesting, måleteknikk, feilsøking, elektrotekniske beregninger og begreper, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy, kvalitetssikring, internkontroll og regelverk.

Data- og elektronikksystemer

Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter antenneanlegg, brann- og innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg, data- og telekommunikasjonsanlegg og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr. Integrert i programfaget er elsikkerhet, funksjonstesting, måleteknikk, feilsøking, elektrotekniske beregninger og begreper, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy, kvalitetssikring, internkontroll og regelverk.

Yrkesfaglig fordypning (YFF): Dette er et fag, som gjør det mulig å være ute i praksis i bedrift. Faget gir en forsmak på hva som venter en som lærling, etter to år i skole. De fleste knytter verdifulle kontakter med el-bransjen gjennom Prosjekt til fordypning. Faget har standpunktkarakter, men ikke eksamen.

Vi har engasjerte lærere, som gleder seg over å bygge opp et godt elektrofagstilbud sammen med motiverte elever. På elektrofag jobber du både praktisk og teoretisk innenfor ulike områder. Målet er å få lærlingplass etter to år, noe som leder til fagbrev og yrkesliv.

             

Hvorfor elektrofag?

Konsentrert arbeid i verkstedet  

Les mer om elektrofag på Ullern vgs

Elektro er gøy!

Bli med inn i verkstedet og se hvordan vi har det!

Elektrofag har laget egen avis: Sjekk ELEKTROPOSTEN

Elektrofag i praksis

Ny nettverkskontakt monteres. Samarbeid mellom elever og lærer

Fra verkstedet