Skolefaglig samarbeid

Utplassering ved Radiumhospitalet for elever i biologi

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark står klar sommeren 2015. Ullern videregående  skole ligger i et fantastisk, nytt bygg, innlemmet i en helt ny innovasjonspark. Utdanning, forskning og næringsliv møtes på tomten der skolen har ligget  siden 1931.

Les om

              Ullern vgs - samarbeid for læring  

              Innovasjonsparken  (OCCI) 

              Oslo Cancer Cluster

              Se video fra Ullern-elevers besøk på skolelab, UiO

              Utplassering, avd. for Tumorbiologi ved Institutt for Kreftforskning 

              Operasjoner, saft og bedøvelse: Utplassering på Radiumhospitalet  (27.11.18)

       

Ideen er: 

  • Å samle bedrifter, sykehus, kompetanse-, forsknings- og utdanningsinstitusjoner på Ullern for å skape en av de sterkeste næringsklynger innenfor bioteknologi i Europa.
  • Næringsklyngen vil  representere en unik kunnskapsallianse mellom forskningsinstitusjoner, sykehus, videregående skole og næringslive  
  • Å skape autentiske læringsarenaer mellom skole, forskning og næringsliv

Gevinster av et slikt samarbeid:

  • Elevene vil kunne nyte godt av de fremste kompetansemiljøer innen realfag, helsefag og næringsliv
  • Samarbeid hver eneste dag
  • Forskning og næringsliv vil får kontakt med topp motiverte og dyktige elever   

Glimt fra lab-arbeid på Ullern vgs  På besøk på Radiumhospitalet  Foto: OCC

Kunnskapsutvikling i Innovasjonsparken skal bidra til økt kompetanse   innen realfag, forskning, kommunikasjon og entreprenørskap blant elever i Osloskolen og stimulere til videre utdannelse og utvikling innenfor disse områdene. Samarbeidet startet i 2009, gjennom en skolefaglig avtale med en rekke prosjekter. Disse er videreført eller nyutviklet i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark.  

 

Skolefaglig samarbeid - medieklipp:

OCCI "Samvær for fremtiden", høsten 2014

"750 elever flytter inn med kreftforskere", Utdanningsnytt, 14.07.15