Skolefaglig samarbeid

Utplassering ved Radiumhospitalet for elever i biologi

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark står klar sommeren 2015. Ullern videregående  skole ligger i et fantastisk, nytt bygg, innlemmet i en helt ny innovasjonspark. Utdanning, forskning og næringsliv møtes på tomten der skolen har ligget  siden 1931.

Les om

 -  Ullern vgs - samarbeid for læring  

 -  Innovasjonsparken  (OCCI) 

 -  Oslo Cancer Cluster

 -  Se video fra Ullern-elevers besøk på skolelab, UiO

 -  Utplassering, avd. for Tumorbiologi ved Institutt for Kreftforskning

 -  Operasjoner, saft og bedøvelse: Utplassering på Radiumhospitalet  

       

Ideen er: 

-  Å samle bedrifter, sykehus, kompetanse-, forsknings- og

   utdanningsinstitusjoner på Ullern for å skape en av de sterkeste

   næringsklynger innenfor bioteknologi i Europa

-  Næringsklyngen vil  representere en unik kunnskapsallianse mellom

   forskningsinstitusjoner, sykehus, videregående skole og næringsliv  

-  Å skape autentiske læringsarenaer mellom skole, forskning og

   næringsliv

 

Gevinster av et slikt samarbeid:

-  Elevene vil kunne nyte godt av de fremste kompetansemiljøer innen

   realfag, helsefag og næringsliv

-  Samarbeid hver eneste dag

-  Forskning og næringsliv vil få kontakt med svært motiverte og dyktige

   elever, som på sikt kanskje kan tenke seg å bli forskere

Glimt fra lab-arbeid på Ullern vgs  På besøk på Radiumhospitalet  Foto: OCC

Kunnskapsutvikling i Innovasjonsparken skal bidra til økt kompetanse   innen realfag, forskning, kommunikasjon og entreprenørskap blant elever i Osloskolen og stimulere til videre utdannelse og utvikling innenfor disse områdene. Samarbeidet startet i 2009, gjennom en skolefaglig avtale med en rekke prosjekter. Disse er videreført eller nyutviklet i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark.  

Skolefaglig samarbeid - medieklipp:

OCCI "Samvær for fremtiden", høsten 2014

"750 elever flytter inn med kreftforskere", Utdanningsnytt, 14.07.15

 

 
 

 

Delta på utplassering?

Finn ut mer om vårt unike tilbud om praksisplasser gjennom det skolefaglige samarbeidet med OCC: 

Informasjon om utplasseringer 2019-2020.pdf

Våre samarbeidsprosjekter

Vil du vite mer om de ulike samarbeidsprosjektene våre? Sjekk disse lenkene:

 - Nettside om skolefaglig samarbeid med Oslo Cancer Cluster

 - Radium - ukentlig podcast, et samarbeid mellom Radiumhospitalets forskningsstiftelse (RadForsk) og Medier og kommunikasjon (MK), Ullern vgs

Kommunikasjonssamarbeid

Kommunikasjon er en ny arena for samarbeid i Innovasjonsparken. Elever fra Medier og kommunikasjon utfører oppdrag, som foto, film, live streaming av video og podcasting for ulike samarbeidspartnere.

Les mer om dette samarbeidet

Podcast i lydstudio   Full kontroll

Kompetanseutvikling i realfag (KUR)

KUR

er en serie med seminarer for lærere i videregående skole. Seminarene arrangeres av Ullern videregående skole og Oslo Cancer Cluster og foregår om ettermiddagen. KUR samler lærere fra hele osloskolen.

Målet er å lære noe nytt, spennende og relevant for undervisningen sammen med både realister og andre lærere. Seminarene innledes med et foredrag av en forsker som forteller om ny forskning innen sitt felt.