Hovedseksjon

Helse og oppvekstfag - med generell studiekompetanse

To HO-elever (gutt og jente) i grønne frakker i dyp konsentrasjon på praksisrommet.

Praksisrettet studiekompetanse

Tilbudet vårt innebærer:

  • Generell studiekompetanse med helsefag på tre år
  • Felesfagene fordelt jevnt over tre år
  • Flying start på karriere innen helseyrker, som for eksempel sykepleier
  • En praktisk skolehverdag tett på sykehus, forskning og næringsliv
  • Mange muligheter videre, som studier på høyskole eller universitet eller fagbrev

Helsefag med studiekompetanse er en kombinasjon av yrkesfag og studiespesialisering. I dette løpet fordeles fellesfag over tre år, slik at du unngår et teoritungt påbyggingsår på vg3. Underveis vil du ha mye verdifull praksis, og du vil ha generell studiekompetanse etter tre år. Dette er en spennende vei å gå inn i sykepleier-,  vernepleier- eller fysioterapiutdanning. Med generell studiekompetanse kan du ellers velge alle studier, som ikke krever fordypning i matematikk og realfag. 

   Ta tempen på HO!

Praktisk informasjon: 

  • Egen søkekode: HSHSF1N-H- Helse og oppvekstfag med helsearbeiderfag, studiekompetanse, 3-årig
  • Vi har to klasser på hvert trinn, med 16 elever i hver klasse
  • Elevene følger et felles studieløp i samme klasse i 3 år
  • Programfagene på vg2 og vg3 er hentet fra helsfagarbeiderløpet
  • Etter vg3 kan elevene velge å gå ut i lære som helsefagarbeider

 

Hygiene er viktig i helsefag   Opptrening

 

Helse og oppvekstfag, felles programfag Vg1: 

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid som programfag handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. I dette inngår verdien av kosthold og fysisk aktivitet, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte. Programfaget handler videre om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. Førstehjelp og ergonomi hører med i programfaget.

Kommunikasjon og samhandling

Programfaget kommunikasjon og samhandling handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. Programfaget omfatter bevisstgjøring av egen væremåte og egen atferd overfor brukere. Det handler også om de kravene samfunnet setter til at yrkesutøverne innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren viser sosial kompetanse og ansvar, yter service og legger vekt på brukermedvirkning.

Yrkesutøving

Programfaget yrkesutøving handler om hvordan oppvekst-, helse- og sosialtjenestene er bygd opp, egenarten til de ulike yrkene, kravene som må settes til god yrkesutøving, og verdien av tverrfagleg samarbeid. Helse- og sosialtjenester og oppvekstmiljø i et fleirkulturelt perspektiv inngår i programfaget. Programfaget omfatter også sentrale lover og allmenne spilleregler som gjelder i arbeidslivet.

Yrkesfaglig fordypning (YFF): 

Dette er et fag, som gjør det mulig å være ute i praksis i helsefaglig virksomhet. Her er det mange spennende muligheter! Faget har standpunktkarakter, men ikke eksamen. 

Helsefag med studiekompetanse - treårig, praksisrettet løp

Helse og oppvekstfag er både nyttig og gøy

 

Ullern vgs har et unikt tilbud til deg som vil ha yrkesfag med studiekompetanse:

Brosjyre om tre-årig praksisrettet helsefag med studiekompetanse(18.01.23)

Les mer om hvordan det er å være ute i praksis!  (Akersposten 05.12.18)

Denne filmen forteller mer om hvordan det er å gå på Helse og oppvekstfag hos oss