Hovedseksjon

Fraværsregler

Fraværsgrense

Alle elever i videregående skole må forholde seg til fraværsgrenser for vurdering i alle fag. Har du mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, får du ikke vurdering i faget. Du får varsel i Visma InSchool når du har passert 5% fravær i fag med 2 og 3 uketimer og ved 7% fravær i fag med flere uketimer. 

Hvis du er borte fra skolen fordi du er syk, må du dokumentere sykdomsfravær med legeerklæring. Melding fra foresatt eller egenmelding om du er over 18 år, betyr altså at sykefravær er meldt, men ikke dokumentert. 

Les mer om fraværsreglene (UDE, Oslo kommune)

 

Fraværskoder 

 X  - Udokumentert fravær

 M - Legitimert fravær m/melding fra foresatte

 D -  Dokumentert  (f.eks. legeerklæring)

 R -  Rettighetsfravær (kommer ikke på vitnemålet)  

 

Fraværsoppfølging

Fravær skal meldes til kontaktlærer og gjennomgås i klassens time for uken som gikk. Alt fravær det ikke er meldt fra om, er ulegitimert og går på 10%-regelen (X) 

Glemmer du melding, settes det atferdsanmerkning. Meldt fravær (foresattes melding/egenmelding hvis over 18 år) regnes som meldt, men ikke dokumentert (M). 

Søker du permisjon med vedlagt dokumentasjon og får denne innvilget, skal fraværet føres med fraværskode D. Fravær som er dokumentert av fagperson er også dokumentert (D). Eks: Kjøreopplæring som dokumenteres, har fraværskode D og kommer på vitnemålet. 

Fraværskoden R: Denne koden brukes om du er borte fra undervisning og har annen opplæring. Eks: Elevrådsmøte eller i fadderoppdrag. 

Les mer om fraværsoppfølging i videregående skole (Udir)