Hovedseksjon

Timeplaner

Du vil finne lenke til timeplanen via portalen. Last også ned app for adminstrasjonssystemet Visma In School (VIS). Sjekk Timeplanvisning.

Timeplanen viser vei til riktig tidspunkt, fag, rom, lærer og elevgruppe - med forbehold om endringer. Vi veksler mellom GUL og BLÅ uke på timeplanen i 3-timers fag og 5-timers fag. Mandag, tirsdag og torsdag har vi lang lunsj. Det vil si at lunsjen varer fra 11.35 - 12.30.

Klassens time er oftest lagt til den lange lunsjen på mandager, men for vg1 kan Klassens time ligge på et annet tidspunkt. 

Onsdag og fredag varer lunsjen fra kl. 11.35 - 12.10.

 

 

Kart over bygget, plan 1