Hovedseksjon

Timeplaner

Timeplan for skoleåret 2022-23: 

Du vil finne lenke til timeplanen via portalen. Last også ned app for

vårt nye adminstrasjonssystem Visma In School (VIS). Sjekk Timeplanvisning.

Timeplanen viser vei til riktig tidspunkt, fag, rom, lærer og elevgruppe - med forbehold om endringer. Vi veksler mellom GUL og BLÅ uke på timeplanen i 3-timers fag og 5-timers fag. Mandag, tirsdag og torsdag har vi lang lunsj. Det vil si at lunsjen varer fra 11.35 - 12.30. Kontaktlærertid er lagt til den lange lunsjen på mandager. Onsdag og fredag varer lunsjen fra kl. 11.35 - 12.10.

 

 

Kart over bygget, plan 1