Hovedseksjon

Skolens historie

Det gamle skolebygget (1931-2012)

Skole på Bestum

Ullern skole anno 1900 lå i Nedre Skogvei 14 på Bestum, og var moderne etter tidens standard. Skolen het da Bestum middelskole, og bestyrer Johan A. Lie-Nielsen kunne holde et øye med sine elever gjennom praktiske kikkehull i dørene. Vaktmesteren bodde på loftet, hvor han solgte kakao til fornuftige priser - 15 øre koppen.  I 1919 tok kommunen over driften av skolen og navnet ble endret til Ullern middelskole. 

Klassebilde tidlig 1900-tall  

Klassebilde, 1900

 

Nytt skolebygg i 1931

Tilflyttingen til Ullern var stor. Bygningen i Nedre Skogvei ble til slutt for liten. Nytt skolebygg måtte til. Mandag 2. februar 1931 flyttet skolen, nå Ullern middelskole, inn i Ullernchausséen til lyden av festlig hornmusikk. Elevtallet økte stadig, fordi tilflyttingen til skolens nærområder var stor. I 1936 begynte man i tillegg med gymnasklasser og skolen måtte utvides. Ser vi bakover i historien kan det være fristende å nevne Ullern gymnassamfunn, som ble startet i 1936, og som bl. a. arrangerte debatter. Her tok man opp temaer av typen Bør gutte- og jenteskolegården slås sammen? og foredrag, som Engelsklinjen, en snarvei til artium?

Krig og hjemmeundervisning

Skolen hadde 500 elever i 1936, og 700 elever i 1940, da 2. verdenskrig brøt ut. Under krigen ble skolebygningen overtatt av tyske tropper, og undervisningen måtte flyttes, blant annet til Bestum folkeskole og universitetet på Blindern. Tyskerne innsatte dessuten en iherdig nazist som rektor. Forholdet til "Rektor Gumpen" var mildt sagt dårlig. Denne rektoren var meget opptatt av hva han kalte "orden" og "disiplin", men holdt seg mest på sitt kontor. Elever og lærere på Ullern lot seg ikke dressere. Dette førte til både streik og stengt skole i begynnelsen av 1941. Da åpnet mange familier dørene sine for hjemmeundervisning i nærmiljøet. Lokalhistoriker og tidligere lektor ved skolen, Øivind Rødevand, skriver med henvisning til lektor Jakob Vaage:  "Aldri har kontakten mellom skolens elever og lærere og foreldre vært så intim og hjertelig som i de to månedene da vår skole var stengt". Skolen mistet 12 av sine tidligere elever i kamp for fedrelandet. Navnene står på minnetavlen vi har tatt vare på.

Miss Ullern 1950               Russ 1960 

Russeprinsesse, 1950       Russ, 1964 (Foto: Rigmor Dahl Delphin)

 

Etterkrigstiden

Etter krigen gikk man bort fra ordningen med middelskole og innførte 7-årig folkeskole, etterfulgt av realskole og deretter femårig gymnas. Dette systemet ble siden skiftet ut i løpet av 1950 og 60-årene. Da kom ungdomsskolen, og gjorde at den obligatoriske skolegangen for de fleste nordmenn ble 9-årig. I 1979 flyttet ungdomsskoletrinnene ut av Ullern og inn i den nye Øraker ungdomsskole. Ullern ble dermed videregående skole.

 

Skolefane, ca 1936       Ulka      Ullernulke         Ullernhjerte      Ullernhjertet 2014

 

Symboler og logoer

Ullern vgs hadde et eget symbol, et våpenskjold med to lyseblå, vertikale felt med et hvitt felt i midten. På dette feltet pekte tre piler oppover. Dette var symbolet på skolens fane fra ca 1936. Fanen er avbildet lengst til venstre. (Foto: Eva Brænd) Les mer om den eldste, bevarte skolefanen fra ca.1919 i spalten til høyre. 

Avgangselevene som skulle ta artium ville ha et Ullern-symbol i russedrakten, i likhet med elevene på Katta (Oslo Katedralskole), som hadde en katt som symbol. På Ullern valgte ble ULKA valgt som eksklusivt symbol for Ullernrussen, altså en fisk. Russen startet i sin tid russefeiringen 17.mai ved å plassere en rød ulke i en ring på skolens fasade. Den tidligste ulka var altså et rødt russesymbol, som liknet den svarte illustrasjonen over. Bildet under viser ulka, slik den ble brukt under russefeiringen i 1964. Hvor mange ulker ser du?

Russ på Ullern gymnas, 1964 med russeluer og russesymbolet ULKA.

Ullernruss,1964 (Foto: Rigmor Dahl Delphin, Alle kvinner 20/1964)

Ulka har senere blitt en del av skolens grafiske uttrykk i ulike utgaver, også i blått (se illustrasjon over) Ulka eksisterte som en slags logo fram til 2011. Da ble symbolet erstattet av Ullernhjertet. Dette står som et symbol på en skole, som er samarbeidsorientert og har et stort, omsorgsfullt hjerte for elever. Ullernhjertet fikk ny utforming og andre farger i forbindelse med flytting til nytt bygg i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI) på Ullern i 2015.

Skoleaviser og årbøker

Det har også vært gitt ut ulike skoleaviser, blant andre "Ulka", som startet opp i 1939, og "Ulkehulket" fra 1961. Denne levde helt inn i første del av 1990-tallet. I siste del av 90-tallet het medieelevenes ungdomsavis "In Medias Res" Den ble produsert i samarbeid med Ungdomsrådet i Ullern bydel. Ulkesymbolet var i ferd med å forsvinne, og fokuset endret seg fra år 2000. I nyere tid har årboken blitt en fast utgivelse, produsert av elever på Medier og kommunikasjon. Årboken har kommet ut hvert, med unntak av 2021, da korona-pandemi og hjemmeundervisning gjorde det vanskelig å samle stoff og ta klassebilder. 

Friluftsliv på 70-tallet: Her ser elevene på fioler   

Idrett og friluftsliv

Ullern har også lange tradisjoner med idrett og friluftsliv. Skolens første idrettsstevne ble avviklet første gang i 1936, og i 1965 vant Ullerns elever kronprinsens pokal i friidrett. Ved siden av å dyrke tradisjonelle norske sportsgrener med skidager og hopprenn, har Ullern dessuten også vært åpen for nye idretter: Landets første basketballklubb "Ullern Basket" ble stiftet på Ullern skole i 1956.

Skolen har også kunnet tilby valgfag friluftsliv, hvor lektor Haarberg med  elever har utforsket barske gleder som vassdragspadling og brevandring, samt nattlig  steking av pinnebrød. Nevnte Haarberg var også sentral da den legendariske dansekonkurransen ble innstiftet i 1991. Sammen med nattvolleyballturnering var dansekonkurransen en årlig begivenhet fram til 2011-12, da skolen flyttet til Vika. Fotballkampen mellom lærerne og russen er den tradisjonen på Ullern som har levd lengst. Av ukjente årsaker har russen en tendens til å vinne kampen hvert år...  Idrettsstyret har blåst liv i en rekke turneringer og arrangert trappeløp på Ullern i Vika, for elever, ansatte og andre inviterte deltakere. I nytt bygg anno 2015 innbyr flerbrukshallen Victoria til idrettsaktiviteter på alle nivåer. Hallen er så stor at den rommer tre "normale" gymsaler. Det gir mange muligheter for framtiden. Blant annet er breddeidrett en populær del av programfagstilbudet fra 2016.

Revy      Revy      Revy 2019 - Din revy

Revytradisjoner

En annen tradisjon som har hatt mye å si for skolen, ikke minst i de seneste årene, er selvsagt revyen. Revyen har faktisk røtter helt tilbake til 1936, da gymnasiastene laget i stand show med viser og sketsjer. Fra 1948 har den ene forestillingen fulgt den andre, og revymakerne har fått lønn for strevet, både i fortid og nær nåtid: I 1956 fikk skolen f. eks. den såkalte Elistatuetten for skuespillerprestasjonene i oppsetningen "Reklamens makt". Pris ble det også i 1999, da Ullernrevyen fikk Aftenpostens pris  for beste skolerevy! Ullernrevyen har fått gode omtaler etter dette. I 2009 ("Maktesløs"), 2011 ("Evangeliet") og i 2014 ("Humord") fikk revyen terningkast 6 i Aftenposten. I mars 2022 får revyen "Dette er en melding til alle våre kunder" topp omtale av Aftenpostens anmelder. Det er ekstra gøy for alle som har jobbet hardt for å lage revy! 

Ullernrevyen 2009    Evangeliet, 2011       

Ullernrevyen 2014    Ullernrevyen 2022.PNG

Tidligere elever og lærere

Blant driftige revysjefer gjennom tidene finner vi Francis Sejersted, blant annet kjent for sitt arbeid i Nobelkomitéen. Politikeren Kåre Willoch var en markant skikkelse i norsk samfunnsliv. Willoch mintes sine skoledager på Ullern ved markeringen "Ullern setter spor" i 2011, rett før det gamle skolebygget ble jevnet med jorden. Andre, forhenværende Ullernelever med kjendisstatus i dag er bl. a. skuespillerne Kari Simonsen og Anne Marit Jacobsen, og komikerne Øystein Bache, Espen Eckbo og Jonna Støme. Forfatterne Jon Michelet og Arne Berggren har vært elever på Ullern. Programleder Henriette Bruusgaard har vært skuespiller i revyen. Musiker Erlend Mokkelbost har gått på Ullern. Tidligere medieelev Julie Andem er skaper av den nettbaserte dramaseríen Skam. Serien fikk stor oppmerksomhet, også i utlandet, og hander om hvordan det er å være ungdom og skoleelev rundt 2015. 

Jakob Vaage er mannen bak Skimuseet og en rekke bøker om skisporten i Norge. Han arbeidet som entusiastisk lektor på Ullern under og etter krigen. Vaage har gitt navn til Jakob Vaages ærespris. Dette er en årlig utmerkelse til en elev, som har kombinert godt skolearbeid med stor innsats for læringsmiljøet ved skolen vår. 

Den kjente dikteren Jakob Sande (1906-1967) var lektor ved skolen i årene 1946-65. Sande skrev blant annet "Det lyser i stille grender", som i mange år har vært Ullern skoles "egen" julesang. Dette og andre sider ved forfatterskapet ble markert ved 100-årsjubileet til Jakob Sande i 2006.

Sande-sitat på veggen

Sande-sitat på veggen

I 2020 har skolen endelig etablert en egen lesekrok til minne om Jakob Sande. Et sitat er kommet opp på veggen, utformet av elever i faget grafisk design. Sitatet ble valgt ut av lærer Knut Eggen (1962-2020). Han mente det var en skam at skolen ikke hadde noen spor etter dikteren Jakob Sande. Da Eggen selv gikk bort vinteren 2020, laget skolen også et eget lesehjørne med filosofibøker, til minne om Knut Eggens store engasjement for tekst, tanke og meningsbrytning, ikke minst gjennom faget historie og filosofi.

Ullern 1931-2011    

Ullern skole, 2000

 

La Ullern leve

Gjennom årene har skolen har hatt mange kreative elever med høy kompetanse på sine områder. Dette kan nok delvis forklares med at skolen har og har hatt, elever og ansatte med initiativ til spennende tiltak og opplegg. Det hører også med til historien at Ullern skole i alle år har vært en skole med stor omsorg for elevene. Elever er blitt møtt, sett og fulgt opp, som mennesker med muligheter, noe som har gjort en forskjell for mange. Etter at det ble fritt skolevalg i Oslo på 1990-tallet, begynte søkertallene å synke på Ullern. I 2000 holdt skolen på å bli lagt ned på grunn av svært lave søkertall. Da mobiliserte elever, lærere, ledere, foreldre og nærmiljø: La Ullern leve-aksjonen våren 2000 var et  viktig uttrykk for at nærskolen i Oslo Vest burde ha livets rett. Politikerne ombestemte seg. Skolen overlevde med én førsteklasse i 2000-2001, med mediekunnskap som ett av flere populære studieretningsfag. Deretter ble utviklingen svært positiv for Ullern videregående skole, med stigende omdømme og økning i antall søkere.

REISE-modellen

Årene etter 2000 handler om tydelig skoleledelse og klar retning. I nyere tid har Ullern vgs vært i front gjennom sitt arbeid med skoleutvikling på flere nivåer.

Arbeid med IKT i undervisningen startet tidlig på Ullern vgs. Først med en pilotklasse skoleåret 2002-03. Deretter skjøt utviklingsprosjektene fart. Ullern vgs utviklet REISE-modellen i perioden fram til 2004. Her var hele personalet involvert i arbeidet med å skape nye satsningsområder. 

REISE står for Resultater, Elevmedvirkning, IKT, Samarbeid, Evaluering. Et slikt fokus bidro til å utvikle skolen i positiv retning. Vi er fortsatt opptatt av å nå mål, lytte til elevstemmen og utvikle oss på digitale plattformer. Lærerne våre samarbeider tett i faglag og pedagogiske utviklingsteam (kalt PUT). Vi ser vekstmulighetene i å evaluere grundig. Vi lærer mye av erfaringer, før vi ser framover og går videre.

Nasjonal demonstrasjonsskole

Historien endres stadig. Utdanningsdirektoratet utnevner skolen til bonusskole i 2003 og 2004. det gir økt handlingsrom for skoleutvikling.  I årene 2006-2008 er Ullern Nasjonal demonstrasjonsskole.

En Nasjonal demonstrasjonsskole er en virksomhet,  som har arbeidet systematisk for å fremme kvalitet i opplæringen. Gjennom demonstrasjonsskoleordningen skal demoskolene bidra med sine erfaringer overfor andre opplæringsinstitusjoner.

Skolen blir nominert til Oslo kommunes utviklingspris og blir nummer to. I tildelingen av diplom hedres skolen for sin snuoperasjon og for fremragende nyskapende tiltak, som kommer Oslo kommunes innbyggere til gode. Tiltakene framstår i særlig grad som innovative og nyskapende, profilerer Oslo kommune, har overføringsverdi til andre, bedrer tilgjengeligheten for brukerne, bedrer kvaliteten på tjenestene. Rektor Pål Riis (2001-2014) har vært en svært viktig drivkraft i dette arbeidet. 

Da skolen i 2006 ble utnevnt til Nasjonal demonstrasjonsskole, uttalte juryen følgende:

"Skolen utmerker seg ved systematisk, langsiktig og målrettet utviklingsarbeid for å bedre elevenes læringsmiljø og øke elevenes læringsutbytte. Skolen gjennomfører en rekke tiltak, for eksempel treningsleir på begynnelsen av skoleåret, samt grupper som arbeider systematisk med planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen. Skolen kan vise til positiv utvikling i elevresultater"

Ullernelever      

Samarbeid og resultater

"Skolen utmerker seg også innen området skoleledelse og organisasjonsledelse, hvor sentrale områder er lærersamarbeid og systematisk oppfølging av resultater. Juryen vil også framheve skolens innsats i forhold til å endre skolen fra å være en skole med dårlig søkning til å bli en populær skole i nærmiljøet, ved å utvikle og innarbeide ny praksis og kultur."                        

Ullern på Ullern - Ullern i Vika

Samarbeid står sterkt og skolen fortsetter å være i utvikling.  Ullern blir gradvis en av de mest populære skolene i Oslo. I juni 2011 toger elevene ut av skoleporten på Ullern vgs i Ullernchaussèen 56 for siste gang, med fane og hornmusikk. I forkant av dette har skolen markert et tidsskifte gjennom arrangementet Ullern setter spor. Her står tradisjon og fornyelse i fokus. Gjennom den skolefaglige avtalen med Oslo Cancer Cluster (OCC) står skolen på terskelen til noe helt nytt og unikt i norsk skolehistorie. Initiativtaker til prosjektet er professor emeritus Kaare Norum (1932-2019), tidligere rektor ved Universitetet i Oslo. Norum er framsynt og ser spennende muligheter, hvis skolen blir samlokalisert med virksomheter knyttet til naboen Radiumhospitalet. I ettertid har Kaare Norum sagt at idéen kom gjennom samtale med barnebarn, som gikk på Ullern. Planen var at skolen skulle bygges om. Norum tør å tenke stort. Det gir støtet til et mye mer omfattende prosjekt. 

Bygningen fra 1931 i Ullernchaussèen 56 rives våren 2012. På tomten bygges Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI) - der skole, forskningsmiljøer og næringsliv skal inngå et nyskapende samarbeid.  Nybygget står ferdig i 2015. Kaare Norum får et stort auditorium kalt opp etter seg, et rom for mangfoldige samlinger i årene etterpå. 

Ullern i Vika  

Ullern i Vika, 2011-2015

I mellomtiden holder Ullern vgs hus i Vika, i de gamle ærverdige lokalene til Christiania Tekniske Fagskole (1889), som senere ble Oslo Ingeniørhøgskole og deretter ga rom for flere skolevirksomheter. Disse lokalene ligger i Cort Adelers gate 30. Søkningen til Ullern øker kraftig før skolestart i august 2011. Ullern i Vika er en skole som er opptatt av god skoledrift, at elevene skal lære mer og fullføre og bestå. Elevløftet er lansert som slagord. Gjennom dette lover skolen å løfte sine elever faglig, sosialt og menneskelig - så sant de selv yter en innsats. Det viktige er oppfølging på alle nivåer, noe Ullern vgs har satt i system over tid. Høsten 2011 kommer det fram at Ullern er den skolen der elevene lærer mest og har best resultater - sammenliknet med de andre skolene i Oslo.

Høsten 2014 er Ullern vgs inne i sitt siste år i Vika. Det som skulle vært to år, er blitt til fire. Skolen opplever rektorskifte og tidenes beste søkning dette skoleåret. Tilrettelagt avdeling (TL) holder til på Vahl skole, men blir en del av Ullern vgs, sammen med Studieforberedende og Medier og kommunikasjon. To nye utdanningsprogrammer planlegges; Elektrofag og Helse og oppvekstfag med praksisrettet løp, samt Apotekteknikk vg3. Alle forbereder seg til å flytte tilbake på gamle tomter i Ullernchausseen til skolestart i august 2015. Da er elevtallet økt fra 580 til 750, mens antall ansatte er steget fra 70 til ca 100. Det har vært fire viktige år: I denne perioden er Hjertet av Ullern blitt til.

 

Ullernhjertet 2014      Faddere er viktige i Hjertet av Ullern  

Hjertet av Ullern

Rådgivningstjenesten på Ullern skulle opprinnelig hete "Senter for elevtjenester". Det passet ikke så bra, mente elever og ansatte. Etter en viktig prosess i 2011-12, blir Hjertet av Ullern  både et sted å være og en måte å tenke på. I tillegg knytter rådgivningstjenesten (R-team) seg opp mot en rekke fagfolk, samarbeidspartnere og elevaktiviteter. Målet er å ta vare på ungdommer i utvikling - med særlig vekt på psykisk helse. Ullernelevene karakteriserer seg selv som "snille nerder" og går ivrig inn for å skape en av de beste fadderordninger vi har sett. Det skal være trygt og godt å være elev på Ullern videregående skole. 

 

U-prosjekt     Prosperity Girls High School    Jenteskolen vår i Sierra leone  

U-prosjekt

Å ha blikk for andre i verden, er også viktig. Ullerns Humanitære Prosjekt U-prosjekt har vært en viktig satsning siden 2008-09. Målet med prosjektet er å samle inn penger til en jenteskole i landsbyen Rotifunk i Sierra Leone. Denne landsbyen har et sterkt behov for utdanning etter å ha vært hardt rammet av borgerkrig i landet. Ullerns kontakt med foreningen Norge-Sierra Leone kom i stand fordi eln elevgruppe på skolen tok initiativ til at ungdom på Ullern skulle gjøre noe for ungdom i et av verdens aller fattigste land. Gi-av-deg-selv-aksjon og innsamling av klær og utstyr er tiltak i prosjektet, som er ment å gå over flere år. I mange år har en gruppe elever fra Ullern vgs og Eikeli vgs reist til Sierra Leone for å følge prosjektet på nært hold. Det gjør stort inntrykk. Ekstra kraftfullt blir dette arbeidet når Sierra Leone rammes av et kraftig ebolautbrudd i 2014-15. Jenteskolen holder stengt i nesten ett år og arbeidet med å hjelpe får en annen dreining - på liv og død. Stor er gleden da Prosperity Girls High School kunne åpne igjen våren 2015.

 

R-team er der for deg - også på Teams!

Hjemmeskole: R-team tar vare på folk - også på Teams!

Koronaskole

Våren 2020 blir helt spesiell. For første gang siden annen verdenskrig stenger norske skoler, på grunn av koronapandemi. Fra 16.mars til 27.april er skolen vår lukket og låst. Alle går i gang med hjemmeskole. Vi hiver oss rundt og priser oss lykkelige over at vi har digitale veiledere, som lynraskt kjører kurs i hjemmeundervisning på hel-digitale plattformer. Vi lærer oss å bruke samarbeidsverktøyet Teams til det meste. Det går bra, selv om vi savner levende mennesker og direkte kommunikasjon. Rådgivingsteamet (R-team) gjør en kjempejobb for å støtte elever som strever med hjemmeskole. Det blir litt av en dugnad for å hindre smittespredning og ta av trykket på norsk helsvesen. Alle offentlige eksamener blir avlyst, som det meste i et samfunn i lock down.

Fra 27.april kan vi ta i mot avgangselevene våre i yrkesfag. Elever fra Apotek, Helsefag og Elektro har det romslig og fint på skolen i to uker. Den 11.mai kan vi ta i mot de øvrige elevene - men ikke alle på en gang.  Vi må passe godt på at alle holder minst én meter avstand og sørger for jevnlig bruk av antibac. R-team går rundt i kantina med meterstokk og minner elevene på "meter´n". Akkurat det er litt vanskelig, for unge folk vil gjerne være sammen med flokken. Ikke minst "koronarussen"! Vi har aldri sett mer oppegående avgangselever eller renere russedresser før 17.mai som i 2020! Russetiden til kullet født 2001 er delvis feiret på Teams, i små grupper på maks fem - med avstand. Etter hvert får de være 20, så 50 og til slutt 200 fra midten av juni. På den måten blir det litt mer russefeiring når standpunktkarakterene er satt. Dessuten får skolen avviklet avslutningsseremonier for alle avgangselever, i seks omganger. Det er ekstra hyggelig at statsminister Erna Solberg tar seg tid til å tale til flotte ungdommer på video. Det fortjener de - og alle andre, som har gjort det beste ut av en krevende situasjon.

Ullernmunnbind.jpg

Munnbind ble en vane, her med Ullernlogo, 2020-21

Vi har lært mye av våren 2020. Det er nyttig for oss når vi går i gang med skoleåret 2020-21. Fra 10. november går vi over på rødt smittenivå, og dermed må timeplaner legges om og skolens elever kan ikke være på skolen samtidig. resten av skoleåret følger varianter av organisering av undervisning, med veksling mellom digital hjemmeskole og fysisk undervisning på skolen. Skriftlig eksamen blir avlyst. Det samme skjer med muntlig eksamen. I tillegg blir 65 ansatte tatt ut i streik i overgangen mai-juni. Vi kommer likevel i mål med standpunktvurdering før sommerferien - og puster lettet ut. 

Skoleåret 2021-22 er også preget av pandemi og koronatiltak. Vi er lettet over vaksiner og selvtester, som gjør situasjonen litt enklere. Først i februar 2022 er det slutt på strenge nasjonale tiltak, og vi får en nokså normal skolehverdag, selv om eksamen blir avlyst for tredje år på rad. 

 

Tilbake til hverdagen

Høsten 2022 går vi i gang med et helt normalt skoleår med fraværsgrense og eksamen. Likevel merker vi at pandemien har satt spor. Fokus på skolemiljø og samarbeid blir viktigere enn noen gang. Ullern vgs står fram med tydelige budskap om betydningen av inkludering, dialog og fellesskap, fordi russetiden får større plass enn den bør ha, også blant de yngre elevene. Ullern vgs fortsetter å jobber for et trygt og godt skolemiljø med plass for alle. 

 

Kilder: 

Øivind Rødevand, 2000, Ullern skole 100 år, jubileumsbok Ullern vgs

Rigmor Dahl Delphin, 20/1964, Alle kvinner, DigitaltMuseum

 

 

 

 

 

Nytt bygg

Sommeren 2015 flyttet skolen inn i nytt bygg på tomten i Ullernchaussèen, der Ullern skole først ble etablert i 1931. Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI) rommer både skole, forskning og næringsliv og er et unikt samarbeidsprosjekt. 

Nytt bygg OCCI, 2015

Dark Arkitekter

Skanska

Gammel skolefane

Alle skoler med respekt for seg selv har en skolefane. Ullern videregående skole har to. Begge er gamle, men den eldste er så pass godt bevart at vi har fått den restaurert.

Den eldste fanen vår (ca.1919)  

Den eldste skolefanen vår er håndbrodert på silkestoff. Hovedmotivet er en gutt med olivengren i den ene hånden og skolebok i den andre. De små bokstavene i denne boken er også brodert med bittesmå sting. Det samme gjelder detaljene i resten av fanemotivet. Fanen har et tydelig budskap til oss. Vi vet ikke noe om hvem som har laget fanen, men antar at den er blitt til da skolen fikk navnet Ullern middelskole, trolig rundt 1919, da skolen gikk fra å være privat til å bli kommunal skole. Det betyr at klenodiet er over 100 år.

Ullern skole startet sin første virksomhet i et privat hjem på Bestum 1.september 1898. Dette kan regnes som stiftelsesdato, og er brodert på skolefanens bakside. Høsten 1900 fikk den private skolen sitt eget bygg i Nedre Skogvei på Bestum. Skolen ble kalt Bestum middelskole, men ble til Ullern middelskole fra 1919, da kommunen overtok driften. Da nytt middelskolebygg sto klart i Ullernchausseen i 1931,  marsjerte man inn med hornmusikk og fane i spissen. I dette bygget var det det vi vil kalle ungdomsskole med elever fra 12-16 år. Først i 1936 fikk skolen gymnasklasser og skiftet navn til Ullern skole. Da ble det også laget en ny fane, som i dag er så fillete og utslitt at det har vært vanskelig å gjøre noe for å berge den. 

Gutten på fanen (1919)

Middelskolefanen med guttemotiv har nok bare vært brukt i ganske få år, i perioden 1919-1936. Derfor har den holdt seg best, og det har vært mulig å få den opp på veggen. Bakstykket er klippet ut og henger i egen ramme over fanen. Restaureringen er utført av tekstilkunstner Anne Landsverk.

Nå står fanegutten der og vitner om at tradisjon og historie er viktig. Han forteller hva vi er her for, i et moderne bygg med både skole, næringsliv og forskning for framtiden: "Uten arbeid – ingen glæde".