Forsert løp i matte og engelsk

Ullern vgs. tilbyr 10. klassinger ved Ris, Øraker, Hovseter, Midtstuen og Bjørnsletta å følge matematikk eller engelsk på Ullern. Tilbudet får du gjennom faglærer/rådgiver ved din ungdomsskole. Som elev vil du da ha kurset som 1. klassinger på videregående har, tilsvarende fem timer i uka. Ofte brukes timer fra valgfag eller utdanningsvalg på ungdomsskolen til dette. En fast lærer har undervisningen på Ullern, der læreren også jobber til vanlig, og du kommer i klasse med andre ungdomsskoleelever, som også har valgt forsert løp i matematikk eller engelsk. Under kan du se lenke til presentasjon fra foreldremøte for 9. klassinger våren 2017. Her finner du nærmere informasjon om tilbudet. Når du starter på videregående, tilbyr Ullern videre forsering i fagene.

I matematikk kan du som Vg1-elev hos oss ta realfaglig matematikk (R1), som er kurs for Vg2 på videregående. Videre kan du som Vg2-elev fortsette med R2, og da fullføre øverste nivå i matematikk.

I engelsk kan du ta internasjonal engelsk som Vg1-elev, så videre samfunnsfaglig engelsk eller engelskspråklig kultur og litteratur på øverste nivå på Vg2. For å velge å forsere anbefaler vi ekstra motivasjon for faget, god arbeidskapasitet og sterke faglige resultater.

Ullern har gode tradisjoner for forsert løp. Mange elever har fullført og bestått med gode faglige resultater hos oss. Vi hadde tilbud for ungdomsskoleelever før nytt skolebygg reiste seg, men måtte si det fra oss da vi noen år var på flyttefot og hadde liten plass. I 2017 er vi glade for å ha tilbudet tilbake, nå i nye og moderne lokaler. Alle årene har en kunne forsere videre i engelsk og matematikk som elever på Vg1 og Vg2. Vi har derfor verdifulle erfaringer med hva dette vil innebære, og vi har dyktige og erfarne lærere som legger opp gode løp for elevene her.

Presentasjon fra foreldremøte 13.03.17