Hovedseksjon

Forsert løp i matte og engelsk

Ullern vgs. tilbyr 10. klassinger ved Ris, Øraker, Hovseter, Midtstuen og Bjørnsletta å følge matematikk eller engelsk på Ullern. Tilbudet får du gjennom faglærer/rådgiver ved din ungdomsskole. Som elev vil du da ha det samme kurset som 1. klassinger på videregående har, tilsvarende fem timer i uka. Ofte brukes timer fra valgfag eller utdanningsvalg på ungdomsskolen til dette. For å velge å forsere anbefaler vi ekstra motivasjon for faget, god arbeidskapasitet og sterke faglige resultater.

En fast lærer har undervisningen på Ullern, der læreren også jobber til vanlig.  Du kommer i klasse med andre ungdomsskoleelever, som også har valgt forsert løp i matematikk eller engelsk.

Se læreplan i matematikk

Se læreplan i engelsk

 

Videre forsering i matematikk eller engelsk

I matematikk kan du som Vg1-elev hos oss ta realfaglig matematikk (R1), som er kurs for Vg2 på videregående. Videre kan du som Vg2-elev fortsette med R2, og da fullføre øverste nivå i matematikk.

I engelsk kan du ta Engelsk 1 som Vg1-elev, deretter Engelsk 2 på øverste nivå mens du går på Vg2.

 

Gode erfaringer

Ullern har gode tradisjoner for forsert løp. Mange elever har fullført og bestått med gode faglige resultater hos oss. Vi er glade for å kunne tilby forsert opplæring i engelsk og matematikk, for ungdomsskoleelever. Vi har verdifull innsikt i hva dette vil innebære, og vi har dyktige og erfarne lærere som legger opp gode løp for elevene her. Nedenfor finner du nærmere informasjon om tilbudet. Når du starter på videregående, tilbyr Ullern videre forsering i fagene.

Informasjon om forsert løp på Ullern