Hovedseksjon

Skoleskyss

De fleste elever kommer seg greit til og fra skolen. Reiser du kollektivt, må du selv kjøpe reisekort fra Ruter. Oslo kommune har klare regler for hvem som kan ha rett til skoleskyss med TT-kort og drosjetransport. 

Sett deg inn i ordningen med skoleskyss i Oslo