Hjertet av Ullern

Ullern vgs logo

Hjertet

Hjertet av Ullern er stedet der du møter rådgivningstjenesten vår.  Hit kommer du når det er noe som er ugreit, noe du vil dele, noe du lurer på, noen fagvalg du trenger veiledning i - eller noen folk du liker å henge med mens det er pause,  Hjertet av Ullern er stedet der mennesker møtes. Hver dag. Du finner Hjertet av Ullern i første etasje. Les mer om oss!

Hjertet av Ullern er en måte å tenke på. Her handler det om å knytte bånd mellom mennesker. Vi knytter bånd gjennom fadderordningen vår og elevaktivitetene  våre. Vi knytter bånd gjennom læringsarbeidet vårt i klasserom og auditorier. Vi bånder. Hver dag.

Hjertet av Ullern er en tenkemåte, der vi gjerne bytter ut høye skuldre og stress med god selvfølelse, selvtillit og tro på framtiden. Målet er at du og medelevene dine skal ta initiativ selv og få til noe sammen.  Fordi vi er en samarbeidsskole, med et stort, varmt hjerte for alle elever.