Hjertet av Ullern

Ullern vgs logo

Odin     Ullernhjertet    

Hjertet av Ullern er stedet der du møter rådgivere, miljøarbeidere og skolehelsetjenesten vår.  Hit kommer du når det er noe som er ugreit, noe du vil dele, noe du lurer på, noen fagvalg du trenger veiledning i - eller noen folk du liker å henge med mens det er pause. Ta med deg brødskiva og varm den i toastjernet. Hjertet av Ullern er stedet der mennesker møtes. Hver dag. Og er du heldig er Odin på jobb. Du finner Hjertet av Ullern i første etasje                         

Hjertet av Ullern er en måte å tenke på. Her handler det om å knytte bånd mellom alle elevene og de ansatte.. Vi knytter bånd gjennom de ulike elevaktivitetene vi har på Ullern. Har du lyst å engasjere deg i skolemiljøet? Bli fadder! Bli med i U-prosjekt eller delta i arbeidet med revyen. Passer ikke det, hva med årbok? Alle for Ullern? Idrettsstyret? Skolemiljøutvalg? Elevråd? Sjakk? Det er mange aktiviteter å velge i!  Vi bånder. Hver dag.

SAMARBEID, OMSORG, AMBISJONER I Hjertet av Ullern har vi en ambisjon om å bytte ut høye skuldre og stress med god selvfølelse, selvtillit og tro på framtiden. Målet er at du og medelevene dine skal ta initiativ selv og få til noe sammen. Vi skal møte hverandre med gjensidig omsorg og respekt.  Fordi vi er en samarbeidsskole, med et stort, varmt hjerte for alle elever.   

Kobling til rådgivningstjenesten

Kobling til skolehelsetjenesten

Hjertet av Ullern er:  

  • Tilhørighet
  • Fellesskap
  • Meningsfullhet
  • Anerkjennelse
  • Livsmestring
  • Betydningsfulle voksne

 

Samarbeid

Omsorg

Ambisjoner

R-team på Ullern vgs: 

 

Irene  McIntyre Kristensen - avdelingsleder,  R-team 

irene.mcintyre.kristensen@ude.oslo.kommune.no

Brigitte Heim - sosialpedagogisk rådgiver HO og VG1ST

bihea003@osloskolen.no 

Sara Agerup - sosialpedagogisk rådgiver EL og VG2ST

sara.agerup@ude.oslo.kommune.no

Idun Fagervold - sosialpedagogisk rådgiver  MK og VG3ST

idun.fagervold@ude.oslo.kommune.no

Marte Olborg - rådgiver, skolemiljø og elevaktiviteter

marte.olborg@osloskolen.no

Jamale Colleen Azami, spesialpedagog

jamale.azami@osloskolen.no

Cathrine Huglen - fag- og yrkesveileder - alle trinn (avdelingsleder, TL)

cathrine.huglen@ude.oslo.kommune.no 

Robin Eriksen - miljøarbeider (R-team og TL)

rolf.eriksen@osloskolen.no 

Petter Myrann - miljømester (R-team og TL)

petter.myrann@osloskolen.no