Hovedseksjon

Verdt å vite: Praktisk info

Faddere ønsker velkommen første skoledag

Praktisk informasjon finner du i brosjyren "Verdt å vite".

Her får du svar på mange praktiske spørsmål i skolehverdagen på Ullern, som husreglene våre, fraværsregler, permisjonsinfo og mye annet du trenger å vite.

Oppdatert 01.08.23

Permisjonssøknad

Rektor kan gi eleven permisjon fra opplæringsloven uten at fravær føres på vitnemålet.
Eleven kan få innvilget permisjon i inntil 10 dager i løpet av skoleåret (FOL §3-47).
Det gis ikke permisjon for feriereiser utenom skolens ferier.

Alle søknader må dokumenteres. 

Skjemaet Varsel om fravær fylles ut og leveres på kontoret sammen med aktuell dokumentasjon.