Hovedseksjon

Verdt å vite

Vi er i gang! Heia skoleåret 2021-22!

Verdt å vite - praktisk informasjon  

Denne elektroniske brosjyren gir deg svar på mange praktiske spørsmål i skolehverdagen på Ullern. Her finner du husreglene våre, fraværsregler, permisjonsinfo og mye annet du trenger å vite.

Oppdatert 29.09.22 

Informasjon om Lånekassen

Ikke-behovsprøvd stipend:

Alle elever med rett til videregående opplæring har rett på et ikke behovsprøvd utstyrsstipend fra Lånekassen. Elevene må selv søke om dette.

Sats: kr 1118  for elever på HO, MK, ST

Sats: kr 2710  for elever på EL

Skolen sender ut faktura for leie av datamaskin og utgifter til materiell tilsvarende sats kr1118 til alle elever på skolen. (Ref. Opplæringsloven § 19-6 for utgifter til materiell og datamaskin som elevene bruker)

Alle elever må søke om ikke-behovsprøvd stipend innen 15.november

Stipendet dekker skole-PC. Sjekk om du kan søke lån/ stipend ut over dette.

Vil du vite mer om utstyrsstipend i Lånekassen

Informasjon fra Lånekassen - til foresatte - om digital postkasse

Husregler

Ullern videregående skole har tre husregler: 

1. Møt presis til timene

2. Vær forberedt og hold tidsfrister

3. Bidra til et godt læringsmiljø

Sett deg grundig inn i HUSREGLENE 

Ordensregler i osloskolen

Osloskolen har felles ordensreglement, som gjelder fra 01.08 2018

Gjør deg kjent med ordensreglene!

Fraværsregler

Fraværsgrenser

Alle elever i videregående skole må forholde seg til fraværsgrenser for vurdering i alle fag - inntil 10%. Fraværsgrensen er gjeninnført fra skolestart i august 2022. 

Hvis du er borte fra skolen fordi du er syk, må du dokumentere sykdomsfravær med legeerklæring. Melding fra foresatt eller egenmelding om du er over 18 år, betyr altså at sykefravær er meldt, men ikke dokumentert.  Les mer om fraværsreglene (Udir)

 

Fraværskoder 

 X  - Udokumentert fravær

 M - Legitimert fravær m/melding fra foresatte

 D -  Dokumentert  (f.eks. legeerklæring)

 R -  Rettighetsfravær (kommer ikke på vitnemålet)  

Fraværsoppfølging

Fravær skal meldes til kontaktlærer og gjennomgås i klassens time for uken som gikk. Alt fravær det ikke er meldt fra om, er ulegitimert og går på 10%-regelen (X) 

Glemmer du melding, settes det atferdsanmerkning. Meldt fravær (foresattes melding/egenmelding hvis over 18 år) regnes som meldt, men ikke dokumentert (M). Søker du permisjon med vedlagt dokumentasjon og får denne innvilget, skal fraværet føres med fraværskode D. Fravær som er dokumentert av fagperson er også dokumentert (D). Eks: Kjøreopplæring som dokumenteres, har fraværskode D og kommer på vitnemålet. 

Fraværskoden R: Denne koden brukes om du er borte fra undervisning og har annen opplæring. Eks: om du er på elevrådsmøte eller i fadderoppdrag 

Nyttige apper

Elev og foresatt: Les mer om app for skolemelding 

Last ned appen på mobilen, slik at du lett og greit kan kommunisere med skolen!

Elev: Last ned app for Visma in School (VIS), slik at du har lett tilgang til timeplan, fravær osv.

Foresatt: Se introduksjonsvideo om Visma In School (VIS: nytt administrasjonssystem fra august 2021)