Hovedseksjon

Verdt å vite

Verdt å vite

Verdt å vite-brosjyren  

Denne elektroniske brosjyren gir deg svar på mange praktiske spørsmål i skolehverdagen på Ullern. Her finner du husreglene våre, informasjon om fraværsordning, permisjoner, studiedager og mye annet du trenger å vite. 

Informasjon til foresatte

ITS og Skoleplattform Oslo

(Pålogging øverst til høyre)

Hvordan bruke Skoleplattform Oslo?

 

 

Informasjon om Lånekassen

Ikke-behovsprøvd stipend:

Alle elever med rett til videregående opplæring har rett på et ikke behovsprøvd utstyrsstipend fra Lånekassen. Elevene må selv søke om dette.

Sats: kr 1096  for elever på HO, MK, ST.

Sats: kr 2657  for elever på EL

Skolen sender ut faktura for leie av datamaskin og utgifter til materiell tilsvarende sats kr1071 til alle elever på skolen. (Ref. Opplæringsloven § 19-6 for utgifter til materiell og datamaskin som elevene bruker)

Alle elever må søke om ikke-behovsprøvd stipend innen 15.november

Stipendet dekker skole-PC. Sjekk om du kan søke lån/ stipend ut over dette.

Vil du vite mer om utstyrsstipend i Lånekassen

Informasjon fra Lånekassen - til foresatte - om digital postkasse

Husregler

Ullern videregående skole har tre husregler: 

1. Møt presis til timene

2. Vær forberedt og hold tidsfrister

3. Bidra til et godt læringsmiljø

Sett deg grundig inn i HUSREGLENE 

Ordensregler i osloskolen

Osloskolen har felles ordensreglement, som gjelder fra 01.08 2018

Gjør deg kjent med ordensreglene!

Fraværsregler

Fraværsgrenser

Alle elever i videregående skole må forholde seg til fraværsgrenser for vurdering i alle fag - inntil 10%. På grunn av økende smitte i samfunnet gjeninnfører Regjeringen unntak fra fraværsreglene ut skoleåret 2021-2022. Unntaket gjelder alt fravær av helsegrunner dette skoleåret. Elever med symptomer skal ikke behøve å gå til fastlegen sin for å dokumentere fravær. Det betyr at elever under 18 år må ha melding fra foresatt om helsemessige årsaker til fravær. Elever over 18 år skriver egenmelding ved fravær av helsegrunner. 

 Les mer på regjeringen.no   (Oppdatert 05.11.21)

Fraværskoder 

 X  - Udokumentert fravær

 M - Legitimert fravær m/melding fra foresatte

 D -  Dokumentert  (f.eks. legeerklæring)

 R -  Rettighetsfravær (kommer ikke på vitnemålet) "Egenmeldt koronafravær" gjeninnført fra 5.nov,

Fraværsoppfølging

Fravær skal meldes til kontaktlærer og gjennomgås i kontaktlærertid i midttimen på mandager for uken som gikk. Alt fravær det ikke er meldt fra om, er ulegitimert og går på 10%-regelen (X) 

Glemmer du melding, settes det atferdsanmerkning. Meldt fravær (foresattes melding/egenmelding hvis over 18 år) regnes som meldt, men ikke dokumentert (M). Søker du permisjon med vedlagt dokumentasjon og får denne innvilget, skal fraværet føres med fraværskode D. Fravær som er dokumentert av fagperson er også dokumentert (D). Eks: Kjøreopplæring som dokumenteres, har fraværskode D og kommer på vitnemålet. 

Fraværskoden R skal fra 05.11.21 brukes ved helsemessig fravær, enten det er meldt av foresatt til elever under 18 år eller ved egenmelding fra elever over 18 år. Dette fraværet skal ikke på vitnemålet skoleåret 2021-22. Merk at det er viktig at elever med sykdomsfravær har vurderingsgrunnlag i alle fag. 

Nyttige apper

Elev og foresatt: Les mer om app for skolemelding 

Last ned appen på mobilen, slik at du lett og greit kan kommunisere med skolen!

Elev: Last ned app for Visma in School (VIS), slik at du har lett tilgang til timeplan, fravær osv.

Foresatt: Se introduksjonsvideo om Visma In School (VIS: nytt administrasjonssystem fra august 2021)