Verdt å vite

Verdt å vite

Verdt å vite-brosjyren (oppdatert 16.08.19)

Denne elektroniske brosjyren gir deg svaret på mange praktiske spørsmål i skolehverdagen på Ullern. Her finner du husreglene våre, informasjon om fraværsordning, permisjoner, studiedager og mye annet du trenger å vite. 

Nyttige skjemaer

- Søknad om permisjon   > Til Helene Nordgård på kontoret

- Søknad om studiedag   > VG1/VG2: 1 dag, VG3: 2 dager -  faglærer signerer

- Søknad om fritak for vurdering i kroppsøving > Leveres på kontoret

- Søknad om fritak for vurdering i norsk sidemål  > Leveres på kontoret

- Søknad om tilrettelegging under eksamen og heldagsprøver > Leveres på kontoret

- Skjema for velkomstsamtale > Du fyller ut før samtale med kontaktlærer ved skolestart

 

MERK!

Elektronisk tilgang til informasjon etter fylte 18 år må ordnes av eleven selv:

Foresatte vil automatisk miste foresatt-tilgangen i alle systemer, f.eks. its og skolearena, når eleven fyller 18 år. Deretter kan eleven eventuelt velge å gi foresatte tilgangen tilbake igjen. Eleven må godkjenne foresattes tilgang elektronisk, med sin bruker ("Min profil") i portalen. Dette kan ikke overstyres av skolen.

Informasjon til foresatte

ITS og Skoleplattform Oslo

(Pålogging øverst til høyre)

Hvordan bruke Skoleplattform Oslo?

 

 

Informasjon om Lånekassen

Ikke-behovsprøvd stipend:

Alle elever med rett til videregående opplæring har rett på et ikke behovsprøvd utstyrsstipend fra Lånekassen. Elevene må selv søke om dette.

Sats: kr 1071  for elever på HO, MK, ST.

Sats: kr 2597  for elever på EL

Skolen sender ut faktura for leie av datamaskin og utgifter til materiell tilsvarende sats kr1071 til alle elever på skolen. (Ref. Opplæringsloven § 19-6 for utgifter til materiell og datamaskin som elevene bruker)

Alle elever må søke om ikke-behovsprøvd stipend innen 15.november

Stipendet dekker skole-PC. Sjekk om du kan søke lån/ stipend ut over dette.

Vil du vite mer om utstyrsstipend i Lånekassen

Informasjon fra Lånekassen - til foresatte - om digital postkasse

Husregler

Ullern videregående skole  har tre husregler, som alle skal følge:

 

1. Møt presis til timene

2. Vær forberedt og hold tidsfrister

3. Bidra til et godt læringsmiljø

 

Sett deg grundig inn i HUSREGLENE våre!

Ordensregler i osloskolen

Osloskolen har felles ordensreglement, som gjelder fra 01.08 2018

Gjør deg kjent med ordensreglene!

Fraværsregler

Fraværsgrenser

Alle elever i videregående skole må forholde seg til fraværsgrenser for vurdering i alle fag

 

Fraværsoppfølging

Fravær skal meldes til kontaktlærer og gjennomgås i kontaktlærertid i midttimen på mandager for uken som gikk. Alt fravær det ikke er meldt fra om, er ulegitimert (U).

Glemmer du melding, settes det atferdsanmerkning. Meldt fravær (foresattes melding/egenmelding hvis over 18 år) regnes som legitimert (L). Søker du permisjon med vedlagt dokumentasjon og får denne innvilget, skal fraværet føres med fraværskode D. Fravær som er dokumentert av fagperson (eks legeerklæring) er dokumentert (E)

 

Fraværskoder

U – Udokumentert fravær

L - Legitimert fravær

D - Dokumentert (f.eks av politisk organisasjon ved politisk fravær) R - Religiøs høgtid

E - Dokumentert v/legeerklæring

B - Bortvisning

A - Annen avtalt opplæring

Udir: Regler for fravær i videregående skole (06.09.16)

Ny app for skolemelding

Les mer om ny app for skolemelding

Last ned appen på mobilen, slik at du lett og greit kan kommunisere med skolen!