Verdt å vite

Verdt å vite

Verdt å vite-brosjyren  

Denne elektroniske brosjyren gir deg svar på mange praktiske spørsmål i skolehverdagen på Ullern. Her finner du husreglene våre, informasjon om fraværsordning, permisjoner, studiedager og mye annet du trenger å vite. 

Informasjon til foresatte

ITS og Skoleplattform Oslo

(Pålogging øverst til høyre)

Hvordan bruke Skoleplattform Oslo?

 

 

Informasjon om Lånekassen

Ikke-behovsprøvd stipend:

Alle elever med rett til videregående opplæring har rett på et ikke behovsprøvd utstyrsstipend fra Lånekassen. Elevene må selv søke om dette.

Sats: kr 1096  for elever på HO, MK, ST.

Sats: kr 2657  for elever på EL

Skolen sender ut faktura for leie av datamaskin og utgifter til materiell tilsvarende sats kr1071 til alle elever på skolen. (Ref. Opplæringsloven § 19-6 for utgifter til materiell og datamaskin som elevene bruker)

Alle elever må søke om ikke-behovsprøvd stipend innen 15.november

Stipendet dekker skole-PC. Sjekk om du kan søke lån/ stipend ut over dette.

Vil du vite mer om utstyrsstipend i Lånekassen

Informasjon fra Lånekassen - til foresatte - om digital postkasse

Husregler

Ullern videregående skole har tre husregler: 

1. Møt presis til timene

2. Vær forberedt og hold tidsfrister

3. Bidra til et godt læringsmiljø

Sett deg grundig inn i HUSREGLENE 

Ordensregler i osloskolen

Osloskolen har felles ordensreglement, som gjelder fra 01.08 2018

Gjør deg kjent med ordensreglene!

Fraværsregler

Fraværsgrenser

Alle elever i videregående skole må forholde seg til fraværsgrenser for vurdering i alle fag - inntil 10%. Fra 11.oktober 2021 gjelder 10% fraværsgrense

Fraværskoder (oppdatert august 2021)

 X  - Udokumentert fravær

 M - Legitimert fravær m/melding fra foresatte

 D -  Dokumentert  (f.eks. legeerklæring)

 R -  Rettighetsfravær (kommer ikke på vitnemålet)

Fraværsoppfølging

Fravær skal meldes til kontaktlærer og gjennomgås i kontaktlærertid i midttimen på mandager for uken som gikk. Alt fravær det ikke er meldt fra om, er ulegitimert (X).

Glemmer du melding, settes det atferdsanmerkning. Meldt fravær (foresattes melding/egenmelding hvis over 18 år) regnes som meldt, men ikke dokumentert (M). Søker du permisjon med vedlagt dokumentasjon og får denne innvilget, skal fraværet føres med fraværskode D. Fravær som er dokumentert av fagperson (eks legeerklæring) er også dokumentert (D).

Nyttige apper

Elev og foresatt: Les mer om app for skolemelding 

Last ned appen på mobilen, slik at du lett og greit kan kommunisere med skolen!

Elev: Last ned app for Visma in School (VIS), slik at du har lett tilgang til timeplan, fravær osv.

Foresatt: Se introduksjonsvideo om Visma In School (VIS: nytt administrasjonssystem fra august 2021)