Hovedseksjon

Verdt å vite: Praktisk info

Faddere ønsker velkommen første skoledag

Praktisk informasjon finner du i brosjyren "Verdt å vite".

Her får du svar på mange praktiske spørsmål i skolehverdagen på Ullern, som husreglene våre, fraværsregler, permisjonsinfo og mye annet du trenger å vite.

Oppdatert 01.08.23

Informasjon om Lånekassen

Alle elever med rett til videregående opplæring har rett på et ikke behovsprøvd utstyrsstipend fra Lånekassen. Elevene må selv søke om dette.

Sats: kr 1196  for elever på HO, MK, ST

Sats: kr 3625  for elever på EL

Skolen sender ut faktura for leie av datamaskin og utgifter til materiell tilsvarende sats kr1196 til alle elever på skolen. (Ref. Opplæringsloven § 19-6 for utgifter til materiell og datamaskin som elevene bruker)

Alle elever må søke om ikke-behovsprøvd stipend innen 15.november

Stipendet dekker skole-PC. Sjekk om du kan søke lån/ stipend ut over dette.

Vil du vite mer om utstyrsstipend i Lånekassen

Informasjon fra Lånekassen - til foresatte - om digital postkasse