Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret består av to elever, to ansatte og tre eksterne representanter. Styret har ca seks møter i året, som ledes av rektor.

Driftsstyrets medlemmer skoleåret 2023-24:  (Oppdateres)

Bente Prestegård, Yngvar Husebye, Øystein Jetne, Anne Kristin Furuseth, Stephan Tschudi-Madsen, Helle Hofgaard, Torill Røeggen

Kontaktperson:

Rektor Torill Røeggen torill.roeggen@osloskolen.no
Driftsstyrets oppgaver.pdf