Driftsstyret

Driftsstyret består av to elever, to ansatte og tre eksterne representanter. Styret har ca seks møter i året, som ledes av rektor.

Driftsstyrets medlemmer skoleåret 2020-21: 

Bente Prestegård, Yngvar Husebye, Louise Norheim, Anne Kristin Furuseth, Stephan Tschudi-Madsen, Helle Hofgaard, Torill Røeggen

Kontaktperson: Rektor Torill Røeggen (torill.roeggen@ude.oslo.kommune.no)
Driftsstyrets oppgaver.pdf