Driftsstyret

Driftsstyret består av to elever, to ansatte og tre eksterne representanter. Styret har ca seks møter i året, som ledes av rektor.

Driftsstyrets medlemmer skoleåret 2017-2018:

Bente Prestegård, Kjersti Falck, Louise Norheim, Henrik Farstad, Yasmin Roland, Erik Finnes, Stephan Tschudi-Madsen, Helle Hofgaard, Torill Røeggen

Kontaktperson: Rektor Torill Røeggen (torill.roeggen@ude.oslo.kommune.no)
Driftsstyrets oppgaver.pdf