Hovedseksjon

Skolefaglig samarbeid

Elever i arbeid på laboratorium. Den skolefaglige avtalen gir unike muligheter for utplassering.

Ullern videregående skole er del av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, der utdanning, forskning og næringsliv møtes. Dette skjer i tett  samarbeid med Oslo Cancer Cluster (OCC) gjennom en felles skolefaglig samarbeidsavtale, som ble inngått i 2009. Siden 2019 har skolen hatt egen forskerlinje med mentorer fra forskermiljøet og utvidet mulighet for samarbeid. 

Les om samarbeidet via disse lenkene: 

Ideen er: 

  • Å samle bedrifter, sykehus, kompetanse-, forsknings- og utdanningsinstitusjoner på Ullern for å skape en av de sterkeste næringsklynger innenfor bioteknologi i Europa.
  • Næringsklyngen vil  representere en unik kunnskapsallianse mellom forskningsinstitusjoner, sykehus, videregående skole og næringslive  
  • Å skape autentiske læringsarenaer mellom skole, forskning og næringsliv

Gevinster av et slikt samarbeid:

  • Elevene vil kunne nyte godt av de fremste kompetansemiljøer innen realfag, helsefag og næringsliv
  • Samarbeid hver eneste dag
  • Forskning og næringsliv vil får kontakt med topp motiverte og dyktige elever   
Glimt fra lab-arbeid på Ullern vgs  Utplassering2.jpg Foto: OCC

Kunnskapsutvikling i Innovasjonsparken skal bidra til økt kompetanse   innen realfag, forskning, kommunikasjon og entreprenørskap blant elever i Osloskolen og stimulere til videre utdannelse og utvikling innenfor disse områdene. Samarbeidet startet i 2009, gjennom en skolefaglig avtale med en rekke prosjekter. Disse er videreført eller nyutviklet i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark.  

Skolefaglig samarbeid - medieklipp:

 
 
 

Skolefaglig samarbeid

Nettside om skolefaglig samarbeid med Oslo Cancer Cluster

utplassering1.jpg

Utplassering på kirurgisk avdeling, Radiumhospitalet

Kommunikasjonssamarbeid

Kommunikasjon er en ny arena for samarbeid i Innovasjonsparken. Elever fra Medier og kommunikasjon utfører oppdrag, som foto, film, live streaming av video og podcasting for ulike samarbeidspartnere.

Radium - ukentlig podcast, et samarbeid mellom Radiumhospitalets forskningsstiftelse (RadForsk) og Medier og kommunikasjon (MK), Ullern vgs

Les mer om dette samarbeidet

Podcast i lydstudio   Full kontroll

Delta på utplassering?

Finn ut mer om vårt unike tilbud om praksisplasser gjennom det skolefaglige samarbeidet med OCC: 

Informasjon om utplasseringer 2022-23

Infoark om de ulike utplasseringene