Hovedseksjon

Skolefaglig samarbeid

Utplassering ved Radiumhospitalet for elever i biologi

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark står klar sommeren 2015. Ullern videregående  skole ligger i et fantastisk, nytt bygg, innlemmet i en helt ny innovasjonspark. Utdanning, forskning og næringsliv møtes på tomten der skolen har ligget  siden 1931.

Les om

              Ullern vgs - samarbeid for læring  

              Innovasjonsparken  (OCCI) 

              Oslo Cancer Cluster

              Se video fra Ullern-elevers besøk på skolelab, UiO

              Utplassering, avd. for Tumorbiologi ved Institutt for Kreftforskning 

Ideen er: 

  • Å samle bedrifter, sykehus, kompetanse-, forsknings- og utdanningsinstitusjoner på Ullern for å skape en av de sterkeste næringsklynger innenfor bioteknologi i Europa.
  • Næringsklyngen vil  representere en unik kunnskapsallianse mellom forskningsinstitusjoner, sykehus, videregående skole og næringslive  
  • Å skape autentiske læringsarenaer mellom skole, forskning og næringsliv

Gevinster av et slikt samarbeid:

  • Elevene vil kunne nyte godt av de fremste kompetansemiljøer innen realfag, helsefag og næringsliv
  • Samarbeid hver eneste dag
  • Forskning og næringsliv vil får kontakt med topp motiverte og dyktige elever   

Glimt fra lab-arbeid på Ullern vgs  På besøk på Radiumhospitalet  Foto: OCC

Kunnskapsutvikling i Innovasjonsparken skal bidra til økt kompetanse   innen realfag, forskning, kommunikasjon og entreprenørskap blant elever i Osloskolen og stimulere til videre utdannelse og utvikling innenfor disse områdene. Samarbeidet startet i 2009, gjennom en skolefaglig avtale med en rekke prosjekter. Disse er videreført eller nyutviklet i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark.  

 

Skolefaglig samarbeid - medieklipp:

 

OCCI "Samvær for fremtiden", høsten 2014

"750 elever flytter inn med kreftforskere", Utdanningsnytt, 14.07.15

 

 

 

 

Våre samarbeidsprosjekter

Vil du vite mer om de ulike samarbeidsprosjektene våre?

Følg nettsiden om skolefaglig samarbeid med Oslo Cancer Cluster

Kommunikasjonssamarbeid

Kommunikasjon er en ny arena for samarbeid i Innovasjonsparken. Elever fra Medier og kommunikasjon utfører oppdrag, som foto, film, live streaming av video og podcasting for ulike samarbeidspartnere.

Les mer om dette samarbeidet

Podcast i lydstudio   Full kontroll

Kompetanseutvikling i realfag (KUR)

KUR

er en serie med seminarer for lærere i videregående skole. Seminarene arrangeres av Ullern videregående skole og Oslo Cancer Cluster og foregår om ettermiddagen. Målet er å lære noe nytt, spennende og relevant for undervisningen sammen med både realister og andre lærere. Seminarene innledes med et foredrag av en forsker som forteller om ny forskning innen sitt felt.