Hovedseksjon

Fagvalgsinfo for VG2 ST

Tre elever i gruppediskusjon

Hva som passer best for deg finner du ut gjennom  interessetest og samtaler. Vi har også fagambassadører i hvert fag. Det er elever som kjenner faget og kan gi informasjon på egne stands. På en fagmesse i forkant av fagvalget møter du også faglærere du kan rædføre deg med. Snakk med aktuelle faglærere om programfag for neste skoleår! 

 

Fagvalg

Prøvefagvalg: I midten av januar 2024

Endelig fagvalg: I slutten av januar 2024

VG2 ST: Valg av programfag for skoleåret 2023-24

Studier med spesielle opptakskrav  (10.01.22)

Samlet oversikt over studier i forsøksordning med R2 (oppdatert april 2016)

 

Kontaktpersoner: 

Matematikk og praktiske realfag

Avdelingsleder Ole Kristian Nordsveen ole.nordsveen@osloskolen.no

Engelsk og fremmedspråk nivå III

Avdelingsleder Bodil Kvame  bodil.kvame@osloskolen.no

Samfunnsfag og økonomiske fag

Avdelingsleder Randi Oppedal randi.oppedal@osloskolen.no

Idrettsfag: 

Avdelingsleder Marianne Coucheron. marianne.coucheron@osloskolen.no

Mediefag: 

Avdelingsleder Randi Oppedal randi.oppedal@osloskolen.no

Fagvalg: 

Studieleder Magnus Mellbye Larsen  magnus.larsen@osloskolen.no

Rådgiver Ane Evenstad Murray ane.murray@osloskolen.no

Rådgiver Runhild Ødegaard runhild.odegaard@osloskolen.no

Utvekslingsår i utlandet

Tenk deg godt om hvis du vurderer et utvekslingsår i utlandet på vg2. Ta kontakt med rådgiver om godkjenning av fag. 

Les dette informasjonsskrivet om utveksling.