Fagvalgsinfo for vg2ST

Fagvalgsbrosjyren for 2021-22

gir nyttig orientering om valgmulighetene du har på vg2. (Oppdateres)

Hva som passer best for deg finner du ut gjennom informasjon om fagvalget, interessetest og samtaler.

Sjekk valgmuligheter SSØ og mediefag skoleåret 2021-22

Snakk med aktuelle faglærere om programfag for neste skoleår! 

Prøvefagvalg: 11.januar 2021

Endelig fagvalg: 25.januar 2021

Studier med spesielle opptakskrav  (07.01.21)

Samlet oversikt over studier i forsøksordning med R2 (oppdatert april 2016)

 

Utvekslingsår i utlandet

Tenk deg godt om: 

Les dette informasjonsskrivet hvis du vurderer et utvekslingsår i utlandet på vg2