Hovedseksjon

Ordensregler

Husregler

Disse reglene gjelder for alle på Ullern: 

1. Møt presis til timene

2. Vær forberedt og hold tidsfrister

3. Bidra til et godt læringsmiljø

Sett deg grundig inn i hva husreglene innebærer

 

Kunstig intelligens

Chat GPT er et hjelpemiddel, men er ikke et godkjent hjelpemiddel ved
vurderingssituasjoner og eksamen. 

Bruk av kunstig intelligens, som Chat GPT, og utgi det for å være eget produkt, regnes som fusk.
Du kan få nedsatt atferdskarakter ved første gangs forseelse, i tillegg til at besvarelsen ikke blir vurdert.

(Vedtak i skolens driftsstyre)

 

Regler for orden og oppførsel

Alle elever i Oslo har felles ordensregler, som skal bidra til et trygt og godt skolemiljø, der alle er inkludert.

Se regler for orden og oppførsel i Osloskolen (UDE, Oslo kommune)