Hovedseksjon

Eksamen

Våren 2021 er alle eksamener i videregående skole avlyst

Informasjon om eksamen:

Eksamen er sluttvurdering og kan være skriftlig, muntlig eller praktisk. Det er viktig at du er godt forberedt til eksamenssituasjonen, slik at du får vist sluttkompetansen din i faget best mulig.

Sett deg grundig inn i eksamensdatoer, eksamensreglement og hvordan du forbereder deg til skriftlig eksamen. (Oppdateringer for våren 20223 kommer.)

Informasjon om skriftlig eksamen 

Eksamensreglement

Hjelpemidler under eksamen

Sentral eksamensinformasjon for Osloskolen

Har du spørsmål om eksamen eller vitnemål, kan du kontakte studieleder Helene Anfindsen Strindberg  helene.strindberg@osloskolen.no

Sørg for å være i dialog med dine faglærere om vurdering og standpunkt i ulike fag!

Her finner du kontaktinfo til ansatte

 

Reglement for heldagsprøver

Heldagsprøver er eksamenstrening. Reglene for avvikling av heldagsprøver likner mye på reglementet for eksamen.

REGLEMENT FOR HELDAGSPRØVER  (oppdatert 16.08.19)

Husk at du selv må sørge for at du har en skole-PC som fungerer. Du må også ha kontroll på alle tillatte hjelpemidler. Merk at du ikke kan låne utstyr og hjelpemidler av andre under heldagsprøven!  

Fagdager er også trening som forbereder deg til eventuell eksamen. Fagdagen er gjerne rigget annerledes enn heldagsprøver. Faglærer bestemmer hva som er rammene for en gitt fagdag i dialog med elevene.

Avgangsfag

Avgangsfag er fag du får standpunktkarakter i. Standpunktkarakteren kommer på vitnemålet, og du kan bli trukket ut til eksamen i faget.

*)Kroppsøving er et unntak, der du får standpunkt, ikke eksamen.

Studiespesialiserende utdanningsprogram (ST):

 • vg1: Engelsk, Naturfag, Matematikk 1P/1T, Geografi, Samfunnskunnskap
 • vg2: Fremmedspråk, Matematikk 2P/S1/R1, Programfag
 • vg3: Norsk, Historie, Religion, *)Kroppsøving, Programfag

Forskerlinje (ST):

 • vg1: Engelsk, Naturfag. Matematikk 1T/R1, Geografi, Programfag
 • vg2: Fremmedspråk, Matematikk R1/R2, Programfag
 • vg3: Norsk, Historie, Samfunnskunnskap, Religion, *)Kroppsøving, Programfag

Studieforberedende utdanningsprogram for Medier og kommunikasjon (MK):

 • vg1: Engelsk, Naturfag, Matematikk 1P/1T, Programfag
 • vg2: Fremmedspråk, Matematikk 2P/S1/R1, Geografi, Samf.kunnskap, Programfag
 • vg3: Norsk, Historie, Religion, *)Kroppsøving, Programfag

Helsefag med generell studiekompetanse (HO):

 • vg1: Naturfag, Matematikk 1P
 • vg2: Engelsk, Matematikk 2P
 • vg3: Norsk, Historie, Samfunnskunnskap, *)Kroppsøving, Programfag

Apotektekniker (APO):

 • vg3: *)Kroppsøving, Programfag

Elektrofag (EL):

 • vg1: Naturfag, Matematikk 1P-Y/1T
 • vg2: Engelsk, Norsk, Samfunnskunnskap, *)Kroppsøving, Programfag