Hovedseksjon

Eksamen

Informasjon om eksamen

Eksamen er sluttvurdering og kan være skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk. Det er viktig at du er godt forberedt til eksamenssituasjonen, slik at du får vist sluttkompetansen din i faget best mulig. 

Informasjonen nedenfor om eksamen våren 2023 viser hva du må sette deg inn i før eksamen i skoleåret 2023-24: Eksamensdatoer, eksamensreglement og hvordan du forbereder deg til skriftlig eksamen. Ny informasjon kommer våren 2024. Elever som skal ta ny eller utsatt eksamen høsten 2023, får informasjon om dette i god tid på forhånd.

 

Våren 2023: 

Informasjon om eksamen på vg3 våren 2023, del 2 (oppdatert 08.05.23)

Informasjon om eksamen på vg3 våren 2023  (oppdatert 08.03.23)

Eksamensreglement våren 2023 (oppdatert 05.05.23)

Godkjente nettbaserte ressurser under skriftlig eksamen (oppdatert 10.03.23)

 

Kontaktinfo

Har du spørsmål om eksamen eller vitnemål, kan du kontakte studieleder Helene Anfindsen Strindberg  helene.strindberg@osloskolen.no

eller Magnus Mellbye Larsen magnus.larsen@osloskolen.no

Sørg for å være i dialog med dine faglærere om vurdering og standpunkt i ulike fag!  Her finner du kontaktinfo til ansatte

Viktig før eksamen starter

Du må sørge for å ha med deg de tillatte hjelpemidlene du trenger og ha orden på din skole-PC/Mac før eksamen: 

Viktige beskjeder før eksamen

Huskeliste: Tillatte hjelpemidler 

Dokumenter fra OneNote, Teams, ITS må være lastet ned på maskinen din i forkant . OneDrive er nyttig for å organisere filene når du må jobbe offline under eksamen. 

Hvordan sette opp og organisere OneDrive

Merk at du selv må sjekke at datamaskinen fungerer som den skal, med programvare og lader i forkant av eksamen. Alle feil og mangler må meldes til IKT Helpdesk før skriftlig eksamenstrekk i mai.

Reglement for eksamenstrening

Heldagsprøver er eksamenstrening. Reglene for avvikling av heldagsprøver likner mye på reglementet for eksamen.

REGLEMENT FOR EKSAMENSTRENING  (oppdatert 2023)

IKT-FORBEREDELSER (instruksjon 2023). Husk at du selv må sørge for at du har en skole-datamaskin som fungerer. Du må også ha kontroll på alle tillatte hjelpemidler. Merk at du ikke kan låne utstyr og hjelpemidler av andre! 

Fagdager er også trening som forbereder deg til eventuell eksamen. Fagdagen er gjerne rigget annerledes enn heldagsprøver. Faglærer bestemmer hva som er rammene for en gitt fagdag i dialog med elevene.

Avgangsfag

Avgangsfag er fag du får standpunktkarakter i. Standpunktkarakteren kommer på vitnemålet, og du kan bli trukket ut til eksamen i faget.

*)Kroppsøving er et unntak, der du får standpunkt, ikke eksamen.

Studiespesialiserende utdanningsprogram (ST):

 • vg1: Engelsk, Naturfag, Matematikk 1P/1T, Geografi, Samfunnskunnskap
 • vg2: Fremmedspråk, Matematikk 2P/S1/R1, Programfag
 • vg3: Norsk, Historie, Religion, *)Kroppsøving, Programfag

Forskerlinje (ST):

 • vg1: Engelsk, Naturfag. Matematikk 1T/R1, Geografi, Programfag
 • vg2: Fremmedspråk, Matematikk R1/R2, Programfag
 • vg3: Norsk, Historie, Samfunnskunnskap, Religion, *)Kroppsøving, Programfag

Studieforberedende utdanningsprogram for Medier og kommunikasjon (MK):

 • vg1: Engelsk, Naturfag, Matematikk 1P/1T, Programfag
 • vg2: Fremmedspråk, Matematikk 2P/S1/R1, Geografi, Samf.kunnskap, Programfag
 • vg3: Norsk, Historie, Religion, *)Kroppsøving, Programfag

Helsefag med generell studiekompetanse (HO):

 • vg1: Naturfag, Matematikk 1P
 • vg2: Engelsk, Matematikk 2P
 • vg3: Norsk, Historie, Samfunnskunnskap, *)Kroppsøving, Programfag

Apotektekniker (APO):

 • vg3: *)Kroppsøving, Programfag

Elektrofag (EL):

 • vg1: Naturfag, Matematikk 1P-Y/1T, Engelsk
 • vg2: Norsk, Samfunnskunnskap, *)Kroppsøving, Programfag