Fagdokumentasjon

Fagdokumentasjon: Vitnemål eller kompetansebevis

Regler for vitnemål generelt og førstegangsvitnemål spesielt:

Vitnemål generelt, kriterier:

  • Ha nok antall timer totalt (varierer med programområde)
  • Ha fordypning, dvs ha to programfag innen samme programområde man har fulgt over to år
  • Bare ha positive karakterer (dvs ikke IV eller 1)
  • Må ha minst fem eksamener

 

Førstegangsvitnemål, kriterier

  • Ha tatt videregående skole over 3 år (unntak ved forsering og ved innvilget søknad om utvidet rett)
  • Være maks 21 år det året man søker med førstegangsvitnemålet
  • Om man har "Ikke møtt" til eksamen og har levert dokumentasjon, har man fortsatt rett på førstegangsvitnemål (men man må bestå eksamen senere for å beholde førstegangsvitnemålet)

Nytt vitnemål?

Du som har tatt opp fag og trenger nytt vitnemål, må fylle ut eget skjema om dette og levere eller sende det til Ullern videregående skole. 

Skjema tatt opp fag og skal ha nytt vitnemål.pdf