Fagdokumentasjon

Fagdokumentasjon: Vitnemål eller kompetansebevis

Regler for vitnemål generelt og førstegangsvitnemål spesielt:

Vitnemål generelt, kriterier:

  • Ha nok antall timer totalt (varierer med programområde)
  • Ha fordypning, dvs ha to programfag innen samme programområde man har fulgt over to år
  • Bare ha positive karakterer (dvs ikke IV eller 1)
  • Må ha minst fem eksamener

 

Førstegangsvitnemål, kriterier

  • Ha tatt videregående skole over 3 år (unntak ved forsering og ved innvilget søknad om utvidet rett)
  • Være maks 21 år det året man søker med førstegangsvitnemålet
  • Om man har "Ikke møtt" til eksamen og har levert dokumentasjon, har man fortsatt rett på førstegangsvitnemål (men man må bestå eksamen senere for å beholde førstegangsvitnemålet)