Fagdokumentasjon

Fagdokumentasjon: Vitnemål eller kompetansebevis

Henvendelser om vitnemål  i sommerferien: 

Ullern vgs er ikke bemannet i perioden 5. juli–30. juli. (uke 27, 28,29,30) Vitnemål må derfor hentes på Ullern vgs før uke 27 eller etter uke 30. 

I det tidsrommet  skolen holder stengt, kan du henvende deg til Utdanningsetatens resepsjon dersom du har spørsmål.. Grunnet koronasituasjonen må du henvende deg på telefon først for å avtale tidspunkt:

Telefon: 960 91 800

Adresse: Grensesvingen 6, Helsfyr

Telefonen er bemannet mandag til fredag kl 12:00 til 15:00.


Regler for vitnemål generelt og førstegangsvitnemål spesielt:

Vitnemål for avgangselever våren 2021: 

  • Våren 2021 ble ingen ordinære eksamener gjennomført. Alle vitnemål og kompetansebevis for avgangselever  har en egen merknad om dette
  • Standpunktkarakterene utgjør dermed samlet poengsum i fagene ved inntak til høyere utdanning

Vitnemål generelt, kriterier:

  • Ha nok antall timer totalt (varierer med programområde)
  • Ha fordypning, dvs ha to programfag innen samme programområde man har fulgt over to år
  • Bare ha positive karakterer (dvs ikke IV eller 1)
  • Må ha minst fem eksamener

Førstegangsvitnemål, kriterier

  • Ha tatt videregående skole over 3 år (unntak ved forsering og ved innvilget søknad om utvidet rett)
  • Være maks 21 år det året man søker med førstegangsvitnemålet
  • Om man har "Ikke møtt" til eksamen og har levert dokumentasjon, har man fortsatt rett på førstegangsvitnemål (men man må bestå eksamen senere for å beholde førstegangsvitnemålet)

Privatisteksamener: 

Privatisteksamener er gjennomført våren 2021, selv om ordinær eksamen er avlyst. Vær oppmerksom på privatisteksamener som er avlagt i andre fylker enn Oslo. Du må sørge for et signert kompetansebevis for nye karakterer som skal inn på vitnemålet ditt. Dette sendes/leveres vitnemålsansvarlig på Ullern vgs, Hege Kirkeby (hege.kirkeby@ude.oslo.kommune.no)

Om du har avlagt privatisteksamen i Oslo, trenger du ikke å tenke på dette. Ny karakter vil automatisk bli lagt inn i systemet og komme på vitnemålet. Husk å fylle ut skjema om dette - via lenke øverst til høyre på denne siden. 

Nytt vitnemål?

Du som har tatt opp fag og trenger nytt vitnemål, må fylle ut eget skjema om dette og levere eller sende det til Ullern videregående skole. 

Skjema tatt opp fag og skal ha nytt vitnemål.pdf