Hovedseksjon

Lånekassen

Utstyrsstipend 

Stipendet dekker utgifter til datamaskin og annet spesialmateriell, som du trenger i opplæringen. Ulike utdanningsprogrammer har ulike satser for utstysstipend.

Elever på HO, MK, ST: Kr 1196  

Elever på EL: Kr 3625  

Faktura

Skolen sender ut faktura for leie av datamaskin og utgifter til materiell tilsvarende sats kr 1196 til alle elever på skolen. (Ref. Opplæringsloven § 19-6 for utgifter til materiell og datamaskin som elevene bruker)

Søk Lånekassen! 

Du må søke Lånekassen om utstyrsstipendet hvert år innen 15.november. 

Andre lån og stipend

Lånekassen kan også gi borteboerstipend og inntektsavhengig stipend. Sjekk om du kan søke lån/ stipend ut over utstyrsstipendet.

Les mer om utstyrsstipend og andre stipend i Lånekassen