Elevrådet

Heia elevrådet!

Elevrådet består av elevrådsstyret og selve elevrådet med representanter fra alle klasser på skolen. Elevrådets primæroppgave er å «arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane» (Opplæringslova § 11-6) Et viktig siktemål for elevrådet er å fremme elevdemokrati og positive tiltak, som samler elevene på skolen.  

Elevrådsstyret møtes hyppigere enn elevrådet og skal ha representanter i Driftsstyret og Skolemiljøutvalget. Elevrådet har én leder og to nestledere.

 Elevrådsledere skoleåret 2017-18

Avtroppende elevrådsleder Erik Solberg Finnes skoleåret 2017-18. Oscar Husebye (i midten) overtar. Casper (th.) er nestleder, sammen med Johannes Svebak Johnsen

Elevrådsledere skoleåret 2018-19:

  • Oscar Husebye
  • Casper Faarlund
  • Johannes Svebak Johnsen

 

Kontaktperson:


Les mer om Elevorganisasjonen