Hovedseksjon

Elevrådet

Heia elevrådet! Bildet viser elever som jubler under en elevaktivitet i gymsalen.

Elevrådet består av elevrådsstyret og selve elevrådet med representanter fra alle klasser på skolen. Elevrådets primæroppgave er å «arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane» (Opplæringslova § 11-6) Et viktig siktemål for elevrådet er å fremme elevdemokrati og positive tiltak, som samler elevene på skolen.  

Elevrådsstyret møtes hyppigere enn elevrådet og skal ha representanter i Driftsstyret og Skolemiljøutvalget. Elevsamfunnet er også en møtearena med representanter fra elevråd, elevstyre, fadderordning, revy, russestyre og andre prosjekter. Målet er jevnlig dialog og tiltak knyttet til et godt skolemiljø på Ullern. 

 

Elevrådet har én leder og to nestledere: 

Leder:

Mia Briseid-Bødker (3STA)

Nestledere:

Derek Liang

Anders Heggemsnes Simonsen

 

Valg av tillitselever: 

Å sitte i elevrådet er et viktig oppdrag. Elevrådslederne deler erfaringer og understreker betydningen av tillitsvalgte som kan ta ansvar: 

 

Kontaktperson:

Irene McIntyre Kristensen  irene.kristensen@osloskolen.no

Les mer om Elevorganisasjonen