Elevrådet

Heia elevrådet!

Elevrådet består av elevrådsstyret og selve elevrådet med representanter fra alle klasser på skolen. Elevrådets primæroppgave er å «arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane» (Opplæringslova § 11-6) Et viktig siktemål for elevrådet er å fremme elevdemokrati og positive tiltak, som samler elevene på skolen.  

Elevrådsstyret møtes hyppigere enn elevrådet og skal ha representanter i Driftsstyret og Skolemiljøutvalget. Elevrådet har en leder og to nestledere.

 Elevrådsledere skoleåret 2017-18

Elevrådsledere skoleåret 2017-18:

Erik Solberg Finnes

Oscar Husebye

Casper Faarlund

 

Kontaktperson: Karianne Hoelstad (karianne.hoelstad@osloskolen.no)

Les mer om Elevorganisasjonen