Hovedseksjon

Elevrådet

Heia elevrådet!

Elevrådet består av elevrådsstyret og selve elevrådet med representanter fra alle klasser på skolen. Elevrådets primæroppgave er å «arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane» (Opplæringslova § 11-6) Et viktig siktemål for elevrådet er å fremme elevdemokrati og positive tiltak, som samler elevene på skolen.  

Elevrådsstyret møtes hyppigere enn elevrådet og skal ha representanter i Driftsstyret og Skolemiljøutvalget. Elevrådet har én leder og to nestledere.

Elevrådsledere skoleåret 2021-22:

Leder:

Victoria Aabol-Sundsbø (2STD)

Nestledere: 

Anine Haug (2STB)

Tharald KT Gjelsten (3STG)

Kontaktperson:

Irene McIntyre Kristensen  irene.kristensen@osloskolen.no

Les mer om Elevorganisasjonen