Elevrådet

Heia elevrådet!

Elevrådet består av elevrådsstyret og selve elevrådet med representanter fra alle klasser på skolen. Elevrådets primæroppgave er å «arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane» (Opplæringslova § 11-6) Et viktig siktemål for elevrådet er å fremme elevdemokrati og positive tiltak, som samler elevene på skolen.  

Elevrådsstyret møtes hyppigere enn elevrådet og skal ha representanter i Driftsstyret og Skolemiljøutvalget. Elevrådet har én leder og to nestledere.

 

Elevrådsledere 2019-20 

Her er elevrådsleder Ane sammen med nestlederne Sara og Nicolai

 

Elevrådsledere skoleåret 2019-20:

  • Ane
  • Sara
  • Nicolai

Kontaktperson:


Les mer om Elevorganisasjonen