Elevrådet

Heia elevrådet!

Elevrådet består av elevrådsstyret og selve elevrådet med representanter fra alle klasser på skolen. Elevrådets primæroppgave er å «arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane» (Opplæringslova § 11-6) Et viktig siktemål for elevrådet er å fremme elevdemokrati og positive tiltak, som samler elevene på skolen.  

Elevrådsstyret møtes hyppigere enn elevrådet og skal ha representanter i Driftsstyret og Skolemiljøutvalget. Elevrådet har én leder og to nestledere.

Elevrådsledere 2019-20 

Her er elevrådsleder Ane sammen med nestlederne Sara og Nicolai

Elevrådsledere skoleåret 2019-20:

Ane Sem 3HOA (leder)

Sara Græsdal Sadiq 2HOB (nestleder)

Nikolai Kristoffer Bjerke 2STA (nestleder)

Kontaktperson: Irene McIntyre Kristensen  irene.mcintyre.kristensen@ude.oslo.kommune.no   Les mer om Elevorganisasjonen