Elevrådet

Heia elevrådet!

Elevrådet består av elevrådsstyret og selve elevrådet med representanter fra alle klasser på skolen. Elevrådets primæroppgave er å «arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane» (Opplæringslova § 11-6) Et viktig siktemål for elevrådet er å fremme elevdemokrati og positive tiltak, som samler elevene på skolen.  

Elevrådsstyret møtes hyppigere enn elevrådet og skal ha representanter i Driftsstyret og Skolemiljøutvalget. Elevrådet har én leder og to nestledere.

Elevrådsledere skoleåret 2020-21:

Nikolai Kristoffer Bjerke 3STA (leder)

Nora Grindheim Berner 2STA (nestleder)

Peder Dingsør 2STG (nestleder)

Kontaktperson:

Irene McIntyre Kristensen  irene.mcintyre.kristensen@ude.oslo.kommune.no   Les mer om Elevorganisasjonen