IKT Helpdesk

Husk søknadsfristen!

Informasjon og reglement

En av de fem grunnleggende  ferdighetene som ble innført med kunnskapsløftet i 2006, er bruk av digitale verktøy. Disse skal integreres i alle fag, og det betyr at PC er et viktig redskap for eleven igjennom alle år i videregående skole.

Når elevene begynner på Ullern videregående skole, får de utdelt en bærbar datamaskin, som de skal bruke i alle fag igjennom hele skoletiden. Det betyr at eleven har ansvaret for at maskinen blir forsvarlig oppbevart og håndtert. Eleven kan ta med pc'en hjem eller oppbevare den på skolen i skap med forsvarlig lås. Pc'en skal ikke legges igjen i klasserom eller i fellesområder.

Eleven har ingen mulighet til å installere programvare på maskinen så lenge pc'en er skolens eiendel. Ved problemer med programvare:  Ta kontakt med IKT Helpdesk,  som bistår.

For at eleven skal kunne ha en pc til bruk på skolen, forutsettes det at eleven betaler en årlig egenandel hjemlet i forskrift til opplæringslov §19-6.

Ved utlevering av pc undertegner foreldre på pc-kontrakt. Det er ikke lov å bruke egen, privat pc eller mac på skolen.

Skadet eller stjålet PC

Tap eller skade meldes straks til IKT Helpdesk. Eleven får skjema som fylles ut, undertegnes og leveres til IKT Helpdesk.

Datamaskin og eksamen

Under eksamen bruker eleven sin skole-PC/mac. Merk at eleven selv må sjekke at datamaskinen fungerer som den skal, med programvare og lader i forkant av eksamen. Alle feil og mangler må meldes til IKT Helpdesk før skriftlig eksamenstrekk i mai. Vi har solid beredskap for IKT-hjelp under eksamen.

Tilbud om å overta egen skole-pc

Elever som slutter på skolen, får tilbud om å overta sin egen skole-pc. Disse elevene får tilbud om reinstallasjon av pc'en. Pc'er som elever ikke ønsker å overta, blir donert til vårt humanitære U-prosjekt i Sierra Leone.

Foresatte: Elektronisk tilgang til informasjon etter fylte 18 år:

Foresatte vil automatisk miste foresatt-tilgangen i alle systemer, f.eks. its og skolearena, når eleven fyller 18 år. Deretter kan eleven eventuelt velge å gi foresatte tilgangen tilbake igjen. Eleven må godkjenne foresattes tilgang elektronisk, med sin bruker, i portalen. Dette kan ikke overstyres av skolen.