Hovedseksjon

IKT Helpdesk

Fagvalg for vg1 ST og MK

Informasjon og reglement

Bruk av digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet i læreplanverket. Slike verktøy brukes i alle fag, og det betyr at datamaskin og annet utstyr er viktige redskap for deg igjennom årene i videregående skole. 

Når du begynner på Ullern videregående skole, får du utdelt en bærbar datamaskin, som du skal bruke i alle fag igjennom hele skoletiden. Det betyr at du har ansvaret for at maskinen blir forsvarlig oppbevart og håndtert. Du kan ta med maskinen hjem eller oppbevare den på skolen i skap med forsvarlig lås. Datamaskinen skal ikke legges igjen i klasserom eller i fellesområder.

Du har ingen mulighet til å installere programvare på maskinen så lenge den er skolens eiendel. Ved problemer med programvare: Ta kontakt med IKT Helpdesk.

For at du skal kunne ha en pc til bruk på skolen, forutsettes det at du betaler en årlig egenandel hjemlet i forskrift til opplæringslov §19-6. På MK låner du mac av skolen, men betaler egenandel knyttet til materiell og utstyr på utdanningsprogrammet. 

Ved utlevering av pc eller mac undertegner foreldre på en kontrakt. Det er ikke lov å bruke egen, privat pc eller mac på skolen.

 

Skadet eller stjålet datamaskin

Tap eller skade meldes straks til IKT Helpdesk. Du får skjema som fylles ut, undertegnes og leveres til IKT Helpdesk.

Det kan i perioder oppleves lang servicetid på reparasjoner på både HP og eldre Mac. Vi har derfor endret våre rutiner når det gjelder reparasjoner/erstatninger for våre maskiner, uansett leverandør.

 

Prisliste service IKT:

Ladere (PC/Mac) kr 600

Knust skjerm PC kr 2000

Knust skjerm Mac kr 4000

 

Totalskade/tap av PC

VG1 -  kr 3500

VG2 -  kr 3000,-

VG3 -  kr 2500,-

 

Totalskade/tap av Mac

VG1 - kr 5000,-

VG2 - kr 4750,-

VG3 - kr 4250,-

Denne prislisten vil bli justert 

Eleven vil få utlevert tilsvarende modell som erstatning for skadet/tapt pc. Eleven(og foresatte hvis under 18 år) må godta kravet før pc kan erstattes. Onedrive, eller tilsvarende backupløsning, forventes aktivt brukt. Innlevert maskin vil bli resatt uten forvarsel.

Ta godt vare på maskinen  din!

 

Datamaskin og eksamen

Under eksamen bruker du din skole-PC/-mac. Merk at du selv må sjekke at datamaskinen fungerer som den skal, med programvare og lader i forkant av eksamen. Alle feil og mangler må meldes til IKT Helpdesk før skriftlig eksamenstrekk i mai. Vi har solid beredskap for IKT-hjelp under eksamen.

 

Tilbud om å overta egen skole-pc

Når du er ferdig på skolen, får du tilbud om å overta sin egen skole-pc, med tilbud om reinstallasjon av pc'en. Om du ikke ønsker å beholde pc-en, blir den sendt til gjenvinning. Ordningen gjelder dessverre ikke deg som bruker bærbar skole-mac. Du låner mac-en og må derfor levere den når du har avsluttet skolegangen hos oss. Les mer om dette

 

Elektronisk tilgang til informasjon for foresatte  etter fylte 18 år:

Foresatte vil automatisk miste foresatt-tilgangen i alle systemer når eleven fyller 18 år. Deretter kan du som er elev, velge å gi foresatte tilgangen tilbake igjen. Du må godkjenne foresattes tilgang elektronisk, med din bruker, i portalen. Dette kan ikke overstyres av skolen.

IKT Helpdesk

På IKT Helpdesk møter du: 

Tom Werner Halvorsrød, systemansvarlig

tom.halvorsrod@osloskolen.no,

Jakob Gjersvoll Sandstå

jakob0711@osloskolen.no

Morgan Staangstad

morgan.staangstad@osloskolen.no

Digitale Ullern: Veiledning for elever

Nedenfor finner du en veiledning, som gjør det enklere å finne informasjon, navigere og bruke digitale verktøy i skolehverdagen.

Digitale Ullern: Veiledning for elever

Råd og regler for bruk av IKT-utstyr

For alle elever i osloskolen gjelder felles reglement for bruk av IKT-utstyr

Utstyrsstipend

Alle elever med rett til videregående opplæring har rett på et ikke behovsprøvd utstyrsstipend fra lånekassen (elevene må selv søke om dette). Stipendet dekker skole-PC og lån av Mac.

I år er satsen kr 1196,- for elever på ST, MK og HO. Satsen for EL er kr 3625.

Skolen sender ut faktura for leie av datamaskin og utgifter til materiell til alle elever på skolen. Beløpet tilsvarer stipendsatsen på studiespesialiserende = kr 1196. (Jf Opplæringsloven § 19-6 for dekning av utgifter til materiell og pc som elevene bruker) 

Alle elever må søke om ikke-behovsprøvd stipend innen 15.november. Sjekk om du kan søke lån/ stipend ut over dette.

Ungdomsskoleelever med forsert løp trenger ikke å søke utstyrsstipend. Ullernelever som har forsering må imidlertid søke Lånekassen om dette stipendet. 

Vil du vite mer om Lånekassen? 

Informasjon fra Lånekassen - til foresatte - om digital postkasse

Aktivering av PC

Elever på vg3 får tilbud om å beholde sin skole-pc etter tre år. Dette gjelder bare elever som bruker pc. Alle Mac-er er kun til utlån og må leveres inn etter endt skolegang. 

Se manual for aktivering av Windows og Office