IKT Helpdesk

Fagvalg for vg1 ST og MK

Informasjon og reglement

En av de fem grunnleggende  ferdighetene som ble innført med kunnskapsløftet i 2006, er bruk av digitale verktøy. Disse skal integreres i alle fag, og det betyr at PC er et viktig redskap for eleven igjennom alle år i videregående skole. For alle elever i osloskolen gjelder felles reglement for bruk av IKT-utstyr

Når elevene begynner på Ullern videregående skole, får de utdelt en bærbar datamaskin, som de skal bruke i alle fag igjennom hele skoletiden. Det betyr at eleven har ansvaret for at maskinen blir forsvarlig oppbevart og håndtert. Eleven kan ta med pc'en hjem eller oppbevare den på skolen i skap med forsvarlig lås. Pc'en skal ikke legges igjen i klasserom eller i fellesområder.

Eleven har ingen mulighet til å installere programvare på maskinen så lenge pc'en er skolens eiendel. Ved problemer med programvare:  Ta kontakt med IKT Helpdesk,  som bistår.

For at eleven skal kunne ha en pc til bruk på skolen, forutsettes det at eleven betaler en årlig egenandel hjemlet i forskrift til opplæringslov §19-6.

Ved utlevering av pc undertegner foreldre på pc-kontrakt. Det er ikke lov å bruke egen, privat pc eller mac på skolen.

Skadet eller stjålet PC

Tap eller skade meldes straks til IKT Helpdesk. Eleven får skjema som fylles ut, undertegnes og leveres til IKT Helpdesk.

Datamaskin og eksamen

Under eksamen bruker eleven sin skole-PC/mac. Merk at eleven selv må sjekke at datamaskinen fungerer som den skal, med programvare og lader i forkant av eksamen. Alle feil og mangler må meldes til IKT Helpdesk før skriftlig eksamenstrekk i mai. Vi har solid beredskap for IKT-hjelp under eksamen.

Tilbud om å overta egen skole-pc

Elever som slutter på skolen, får tilbud om å overta sin egen skole-pc. Disse elevene får tilbud om reinstallasjon av pc'en. Pc'er som elever ikke ønsker å overta, blir donert til vårt humanitære U-prosjekt i Sierra Leone.

Foresatte: Elektronisk tilgang til informasjon etter fylte 18 år:

Foresatte vil automatisk miste foresatt-tilgangen i alle systemer, f.eks. its og skolearena, når eleven fyller 18 år. Deretter kan eleven eventuelt velge å gi foresatte tilgangen tilbake igjen. Eleven må godkjenne foresattes tilgang elektronisk, med sin bruker, i portalen. Dette kan ikke overstyres av skolen.

Skadet eller stjålet datamaskin

Rammeavtalen mellom Atea og Oslo kommune løp ut Juli 2017. I avtalen lå også "next day service". Nå som avtalen er utgått, har Atea dessverre ikke lenger prioritert service mot Osloskolen. Det kan derfor i perioder oppleves veldig lang servicetid på reparasjoner på både HP og eldre Mac. Vi har derfor endret våre rutiner når det gjelder reparasjoner/erstatninger for våre maskiner, uansett leverandør.

Prisliste service IKT:

Ladere (PC/Mac) 600,-

Knust skjerm PC 2000,-

Knust skjerm Mac 4000,-

Totalskade/tap av PC

VG1 - 3500,-

VG2 - 3000,-

VG3 - 2500,-

Totalskade/tap av Mac

VG1 - 5000,-

VG2 - 4750,-

VG3 - 4250,-

Denne prislisten vil bli justert 

Eleven vil få utlevert tilsvarende modell som erstatning for skadet/tapt pc. Eleven(og foresatte hvis under 18 år) må godta kravet før pc kan erstattes. Onedrive, eller tilsvarende backupløsning, forventes aktivt brukt. Innlevert maskin vil bli resatt uten forvarsel.

Ta godt vare på maskinen  din!

IKT for elever

Viktig informasjon om IKT FOR ELEVER

(oppdatert 22.08.19)

IKT Helpdesk

På IKT Helpdesk møter du: 

Tom Werner Halvorsrød, systemansvarlig, IKT

tom.halvorsrod@osloskolen.no,

tom.halvorsrod@ude.oslo.kommune.no

I tillegg er Morgan og Mohammed på IKT Helpdesk

Aktivering av PC

Elever på vg3 får tilbud om å beholde sin skole-pc etter tre år. 

Se manual for aktivering av Windows og Office

Utstyrsstipend

Ikke-behovsprøvd stipend:

Alle elever med rett til videregående opplæring har rett på et ikke behovsprøvd utstyrsstipend fra lånekassen (elevene må selv søke om dette).

I år er satsen 1051,- for elever på studiespesialiserende, medier og kommunikasjon og helse og oppvekst. Satsen for elektro er 2326,-.

Skolen sender ut faktura for leie av datamaskin og utgifter til materiell tilsvarende satsen på studiespesialiserende = kr. 1051 til alle elever på skolen. (Jf Opplæringsloven § 19-6 for dekning av utgifter til materiell og pc som elevene bruker)

Alle elever må søke om ikke-behovsprøvd stipend innen 15.november. Stipendet dekker skole-PC. Sjekk om du kan søke lån/ stipend ut over dette.

Elever med forsert løp trenger ikke å søke utstyrsstipend

Vil du vite mer om Lånekassen

Informasjon fra Lånekassen - til foresatte - om digital postkasse