Hovedseksjon

Apotekteknikk vg3

To elever trener på kommunikasjon og samhandling i Apotekteknikk sitt øvingsapotek på skolen.

Apotekteknikk programfag:

 

Helsefremmende arbeid

Faget handler om veiledning av kunder om forebygging og behandling av plager og sykdommer. Legemiddelkunnskap og informasjon om riktig legemiddelbruk står sentralt. I faget inngår også tekniske hjelpemidler, sykepleieartikler, naturlegemidler, naturmidler, andre apotekvarer og førstehjelp. 

Kommunikasjon og samhandling

Faget handler om individuelt tilpasset informasjon og veiledning. Sentralt står kommunikasjonsteknikker, service og samhandling med kunder og samarbeidspartnere. Videre dekker faget etisk refleksjon og konflikthåndtering.

Yrkesutøvelse

Faget handler om legemiddelframstilling, logistikk og teknisk håndtering av legemidler og andre varer. Håndtering av apotekenes IT-systemer, prinsipper for kvalitets- og internkontroll og relevant regelverk inngår også.

Apotekelever trener i øvingsapoteket   Apoteket Tabletten

 Fra øvingsapoteket Tabletten

Les mer om Apotekteknikk