Elevaktiviteter på Ullern

Amnesty

Hjertet av Ullern finner du i 1.etg. Der har rådgivere, miljøarbeidere, helsesøster, skolepsykolog og andre kontorer. I det samme området finner du biblioteket, som er et utgangspunkt for ulike elevaktiviteter. Elevrådet og skolemiljøutvalget er også initiativtakere til felles opplevelser på skolen. De fleste gruppene samles i midttimen, og du er hjertelig velkommen til å bli med!

Verdens beste faddere

 

Her er elevaktivitetene vi har skoleåret 2017-18:

- Fadderopplegget

- Idrettsstyret

- Amnesty

- Alle for Ullern

- Årboken

- Debattklubben

- U-prosjekt

- Revyen

- Skolemiljøutvalget

- Elevrådet

Lyst til å bli med? Finn kontaktpersoner!

Ullernrevyen
U-prosjekt
Årbok
Faddere på åpen dag
Fotballkamp mellom russen og lærerne
Ullernrevyen