Hovedseksjon

Vår profil

Satsningsområder

Ullern videregående skole er en av landets fremste skoler med god søkning og høy faglig-pedagogisk kvalitet. Skolen ligger vest i Oslo, og er en del av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark.  

Skolen har 970 elever og 138 ansatte. Et godt miljø og dyktige lærere gir tett oppfølging og meget gode resultater. 

Samarbeid står sentralt i skolens organisering og virksomhet. Skolefaglig samarbeid er viktig hos oss. Vi jobber tett med forskere og næringsliv gjennom mange ulike prosjekter, som fremmer elevens læring. Dette avtalefestede samarbeidet har pågått i flere år og gir elevene viktig erfaring fra praksisfeltet.

Skolen har følgende utdanningsprogrammer:

  • Elektrofag, yrkesfaglig utdanningsprogram
  • Medier og kommunikasjon, studieforberedende utdanningsprogram
  • Helse og oppvekstfag, 3-årig løp med generell studiekompetanse  
  • Apotekteknikk, vg3 
  • Forskerlinje med spesiell studiekompetanse
  • Studiespesialisering (REA/SSØ)
  • Tilrettelagt avdeling 

Vi har et varmt hjerte for elevene våre. Som skole er vi opptatt av å løfte elevene både faglig og sosialt. Vi ønsker å ruste elevene til et godt liv og at de på Ullern videregående skal kunne lære og utvikle seg i trygge og motiverende omgivelser. Skolens logo er et hjerte. Hjertet av Ullern handler om omsorg - og om ambisjoner, der vi ser hver enkelt og følger tett opp, faglig, sosialt og menneskelig. Vi er særlig opptatt av å bygge et godt og trygt skolemiljø, der alle har noen å være sammen med. 

Ullern videregående kan vise til gode resultater gjennom mange år. Vi tror på tydelige mål og systematisk resultatoppfølging over tid. Dette gjelder både at alle elever skal fullføre og bestå utdanningsløpet og at alle skal lære mer ut fra sine forutsetninger. Skolens lærere og ledere jobber systematsisk med å utvikle undervisningspraksisen for å sikre alle elever opplæring med god kvalitet, hver dag.

Vi er opptatt av å forene teori og praksis i én skole, der elever og ansatte fra studiespesialisering, yrkesfag og tilrettelagt avdeling møtes daglig og knytter kontakt. Samarbeid er en viktig kompetanse for våre elevers framtid. På Ullern ønsker vi at elevene skal lære mer gjennom samarbeid og delingskultur. Ved å være aktive problemløsere får elevene økt dybdelæring og varig kunnskap. Skolen er universitetsskole. Det innebærer at vi har et tydelig blikk for læring, veiledning, utforskning og endringer i praksisfeltet.

Ullern vgs er en del av Oslo Cancel Cluster Innovasjonspark (OCCI). Her åpner det seg nye muligheter for samarbeid med aktører knyttet til utdanning, forskning og næringsliv. Det er et fellesskap vi drar nytte av i skolehverdagen, noe som særpreger oss som videregående skole i Oslo.

Våre satsningsområder

De tre grunnsteinene våre: 

  • Samarbeid
  • Ambisjoner
  • Omsorg

De pedagogiske satsningsområdene våre:

Strategisk plan