Vår profil

Satsningsområder

Ullern videregående skole er en av landets fremste skoler med god søkning og høy faglig-pedagogisk kvalitet. Skolen ligger vest i Oslo, og er en del av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark.  

Skolen har 850 elever og 120 ansatte. Et godt miljø og dyktige lærere gir tett oppfølging og meget gode resultater. 

Samarbeid står sentralt i skolens organisering og virksomhet. Skolefaglig samarbeid er sentralt hos oss. Vi  jobber tett med forskere og næringsliv gjennom mange ulike prosjekter, som fremmer elevens læring. Dette avtalefestede samarbeidet har pågått i flere år og gir elevene viktig erfaring fra praksisfeltet.

Hjertelogo

Skolen har følgende utdanningsprogrammer:

  • Studiespesialisering
  • Tilrettelagt avdeling
  • Medier og kommunikasjon, studieforberedende utdanningsprogram
  • Elektrofag, yrkesfaglig utdanningsprogram
  • Helse og oppvekstfag, 3-årig praksisrettet løp med generell studiekompetanse  
  • Apotekteknikk, vg3

Hjertelogo

Vi har et varmt hjerte for elevene våre. Som skole er vi opptatt av å løfte elevene både faglig og sosialt. Vi ønsker å ruste elevene til et godt liv og at de på Ullern videregående skal kunne lære og utvikle seg i trygge og motiverende omgivelser. Skolens logo er et hjerte. Hjertet av Ullern handler om omsorg - og om ambisjoner, der vi ser hver enkelt og følger tett opp, faglig, sosialt og menneskelig.

Hjertelogo

Ullern videregående kan vise til gode resultater gjennom mange år. Vi tror på tydelige mål og systematisk resultatoppfølging over tid. Dette gjelder både at alle elever skal fullføre og bestå utdanningsløpet og at alle skal lære mer ut fra sine forutsetninger. Ledere og lærerne ved skolen jobber systematsisk med stadig å utvikle undervisningspraksisen for å sikre alle elever god kvalitet, hver dag.

Hjertelogo

Vi jobber for å forene teori og praksis i èn skole, der studiespesialisering, yrkesfag og tilrettelagt avdeling møtes daglig og knytter kontakt. Samarbeid er en viktig kompetanse for våre elevers framtid. På Ullern ønsker vi at elevene trenes i å samarbeide og at de opplever at gjennom samarbeid og delingskultur lærer de mer. Skolen er universitetsskole. Det innebærer at vi har et tydelig blikk for læring, veiledning, utforskning og endringer i praksisfeltet. .

Hjertelogo

 

Ullern vgs er en del av Oslo Cancel Cluster Innovasjonspark (OCCI). Her åpner det seg nye muligheter for samarbeid med aktører knyttet til utdanning, forskning og næringsliv. Det er et fellesskap vi drar nytte av i skolehverdagen, noe som særpreger oss som videregående skole i Oslo.