Hovedseksjon

Vurdering for læring

Klasserom

Når du øver, må du prøve deg fram, tenke deg om og forsøke å forstå. Du trenger å være i dialog med læreren din og bli trygg i faget. Da kan du bli bevisst på egen læring, klare å vurdere ditt eget arbeid selv - og stadig lære mer.

Det er gøy å lære!

På Ullern er vi spesielt opptatt av at du skal møte måter å vurdere på, som gjør at du lærer så mye som mulig. Vi vil at det skal være gøy å lære og at du får lyst til å lære mer! Kjennetegn på måloppnåelse eller vurderingskriterier skal være tydelige for deg gjennom hele skoleåret. Snakk med læreren din om vurdering! Tilbakemeldinger og framovermeldinger er viktige. Da vet du hva du hva du får til og hva du må mestre enda bedre. Vekstpunkt er bra. Da er du i en prosess, der du stadig øker forståelsen din.

Læringsfremmende tilbakemeldinger

Så viktig mener vi den læringsfremmende dialogen er, at vi legger særlig vekt på tilbakemelding i 1.termin på vg1 og vg2. Dette gjør vi uten karakter eller gradering. Du er på trening i hvert fag, og får en veiledende karakter i januar, når vi er ferdige med 1.termin. Utover våren nærmer vi oss innstilling til standpunkt, der målet er at du viser dybden i den helhetlige kompetansen din.

Nærvær er viktig!

Vi vet at det er nær sammenheng mellom nærvær i undervisningen og de målene du når. Du har faktisk plikt til å møte opp og delta aktivt i opplæringen. Å være til stede gir innsikt, vurderingsgrunnlag og resultater. Fraværsreglene i videregående skole er gjeninnført fra augsut 2022. Nå er det blitt enda viktigere å være til stede for å få vurdering i alle fag. Du har medansvar for å sikre tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, selv med dokumentert fravær.

Vær med i undervisningen!

Vi ønsker at du selv skal bli i stand til å sette ord på hva du faktisk har lært, hva du ønsker å lære og hvordan du tenker at du skal få det til. Du skal trene på refleksjon og egenvurdering, slik at du blir bevisst på læringsarbeidet ditt. Det kan hende vi utfordrer deg og foreslår helt nye måter å jobbe med vurdering på. Det kan hende du blir mindre opptatt av firere og femmere - og mer opptatt av hva du må lære deg på kort og lang sikt. Du selv og medelevene dine er også en viktig ressurs i læringsarbeidet ditt. Å lære sammen med andre gir ofte større dybdelæring og kunnskap som "sitter" bedre enn puggekunnskap gjør. Vi heier på at du skal lære for å forstå helheter og sammenhenger i fag og mellom fag, slik at du kan gjøre bruk av det du har lært - også etter at du er ferdig med videregående skole. Vi har også stor tro på at samarbeid styrker bevisstheten din om hva du kan, hva du forstår og hva du har lært.

Skaff deg erfaringer fra virkeligheten!

I mange fag opplever du at du lærer mer når praksis og teori koples sammen. Derfor har vi tro på at praktiske øvelser og samarbeid med andre fagfolk har stor læringseffekt. Det er lettere å forstå noe du har erfart selv og lettere å finne gode eksempler som støtter teoristoffet.

Vis hva du kan!

Underveis mot sluttvurdering skal du møte varierte vurderingssituasjoner og måter å lære på. Det er helt greit å gjøre feil. Det lærer du mye av. Når du kommer til sluttvurderingsfasen, er det viktig å samle all erfaring og kunnskap i faget, slik at du får vist sluttkompetansen din. Her skal du vise at du har bredde i kunnskapene dine gjennom solide treningsøvelser i vurderingsgrunnlaget ditt. Det er viktig å delta aktivt i undervisningen gjennom året. Da har du mye å hente fram i sluttvurderingsfasen, som begynner rundt påske.

Standpunkt, eksamen og helhetlig kompetanse

Den helhetlige kompetansen din blir synlig i standpunktkarakteren du får. Det er viktig at du snakker med faglæreren din, slik at du kjenner vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakteren. Vi legger opp til dialog om læring gjennom hele skoleåret, både skriftlig og muntlig.

Den endelige kompetansen får du også vist gjennom eksamen. Alt du har lært munner ut i et vitnemål eller kompetansebevis, der alle standpunktkarakterer, alle eksamenskarakterer og alt fravær er ført opp. Vi heier på deg!