Hovedseksjon

Vurdering for læring

Firergruppe med elever som samarbeider om å bygge en bro med avispapir og tape.

På Ullern er vi spesielt opptatt av at du skal møte måter å vurdere på, som gjør at du lærer så mye som mulig. Vi vil at det skal være gøy å lære og at du får lyst til å lære mer! Når du øver, må du prøve deg fram, tenke deg om og forsøke å forstå. Du trenger å være i dialog med læreren din og bli trygg i faget. Da kan du bli bevisst på egen læring kunne vurdere ditt eget arbeid. 

Dialog om læring

I ukene etter skolestart blir du kjent med fag og folk. Du får innblikk i hva dere skal lære. Du får også gi uttrykk for hvilke mål eller ambisjoner du har i hvert enkelt fag. Ambisjonskartleggingen i ukene fram til høstferien er det første steget i det vi kaller læringsdialog. Vi legger opp til dialog om læring gjennom hele skoleåret, både skriftlig og muntlig. Stoppunkter underveis er halvårsvurdering uten og med karakter i desember/januar (1.termin). I vårhalvåret (2.termin) har du innspurtsamtale med faglærer i alle fag. Faglærer gir innstilling til standpunktkarakter i mai/juni. Da skal det være klart for deg hva som er vurderingsgrunnlaget ditt i faget når standpunktkarakteren blir publisert.

Læringsdialogen gjennom skoleåret

  • Ambisjonskartlegging                        (august-september)
  • Halvårsvurdering uten karakter       (desember)
  • Halvårsvurdering med karakter       (januar)
  • Innspurtsamtale                                  (mars)
  • Innstilling til standpunktkarakter    (mai)
  • Standpunktkarakter settes               (juni)

Karakterdempende tiltak

I 1.termin på vg1 og vg2 får du ikke karakter, men mye tilbakemelding underveis. Du er på trening i hvert fag, og får en veiledende karakter i januar, når vi er ferdige med 1.termin. Utover våren nærmer vi oss innstilling til standpunkt, der målet er at du viser dybden i den samlede kompetansen din. Gjennom skoleåret er du i en prosess, der du stadig øker forståelsen din. Du øver, prøver, feiler og prøver igjen, både individuelt og sammen med andre. D Kjennetegn på måloppnåelse eller vurderingskriterier skal være tydelige for deg gjennom hele skoleåret. Da vet du hva du hva du får til og hva du må øve på å mestre enda bedre. 

Nærvær er viktig!

Vi vet at det er nær sammenheng mellom nærvær i undervisningen og de målene du når. Du har faktisk plikt til å møte opp og delta aktivt i opplæringen. Å være til stede gir innsikt, vurderingsgrunnlag og resultater. Fraværsreglene understreker hvor viktig det er å være til stede for å få vurdering i alle fag. Du har medansvar for å sikre tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, selv med dokumentert fravær.

Vær med i undervisningen!

Vi ønsker at du selv skal bli i stand til å sette ord på hva du faktisk har lært, hva du ønsker å lære og hvordan du tenker at du skal få det til. Du skal trene på refleksjon og egenvurdering, slik at du blir bevisst på læringsarbeidet ditt. Det kan hende vi utfordrer deg og foreslår helt nye måter å jobbe med vurdering på. Det kan hende du blir mindre opptatt av firere og femmere - og mer opptatt av hva du må lære deg på kort og lang sikt. Du selv og medelevene dine er også en viktig ressurs i læringsarbeidet ditt. Å lære sammen med andre gir ofte større dybdelæring og kunnskap som "sitter" bedre enn puggekunnskap gjør. Vi heier på at du skal lære for å forstå helhet og sammenheng i fag og mellom fag, slik at du kan gjøre bruk av det du har lært - også etter at du er ferdig med videregående skole. Vi har også stor tro på at samarbeid styrker bevisstheten din om hva du kan, hva du forstår og hva du har lært.

Skaff deg erfaringer fra virkeligheten!

I mange fag opplever du at du lærer mer når praksis og teori koples sammen. Derfor har vi tro på at praktiske øvelser og samarbeid med andre har stor læringseffekt. Det er lettere å forstå noe du har erfart selv og lettere å finne gode eksempler som støtter teoristoffet.

Vis hva du kan!

Underveis skal du møte varierte vurderingssituasjoner og måter å lære på. Det er helt greit å gjøre feil. Det lærer du mye av. Når du kommer til innspurtfasen, er det viktig å samle all erfaring og kunnskap i faget, slik at du får vist all den kompetansen du har. Her skal du vise at du har bredde i kunnskapene dine gjennom solide treningsøvelser i vurderingsgrunnlaget ditt. Det er viktig å delta aktivt i undervisningen gjennom året. Da har du mye å hente fram i innspurtfasen i ukene fra påske.

Standpunkt, eksamen og samlet kompetanse

Den samlede kompetansen din blir synlig i standpunktkarakteren du får. Dialogen med faglæreren din er viktig, slik at du kjenner vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakteren. 

Den endelige kompetansen får du også vist gjennom eksamen. Alt du har lært munner ut i et vitnemål eller kompetansebevis, der alle standpunktkarakterer, alle eksamenskarakterer og alt fravær er ført opp. Vi heier på deg!