Klage på karakterer

Rutiner for klagesaker.pdf

Klage på eksamen - brevmal.pdf

Klage på standpunkt - brevmal.pdf 

 

Våren  2020:

Oversikt over publisering av standpunktkarakter og klagefrister kommer! 

For alle gjelder endelig klagefrist på 10 dager etter publisering

 

Offentliggjøring av eksamensresultater:  Datoer vil bli oppdatert! 

Eksamenskarakterer blir gjort kjent ved personlig frammøte i resepsjonen: 

  • Vg3: 
  • Vg1 og vg2: 

Merk at melding om eksamensreslutat kommer via Samordna opptak på SMS for elever på vg3 når vitnemål er generert i uke 26. Logg inn med MinID.

 

Klagefrister eksamen:

Eksamen skriftlig, sentralt gitt:

  • Hurtigklagefrist (gjelder klager som har betydning for hovedopptaket til Samordna Opptak, dvs vg3-elever og avgangselever vg2):
  • Ordinær klagefrist

 

Muntlig lokalt gitt eksamen :

  • Hurtigklagefrist (gjelder klager som har betydning for hovedopptaket til Samordna Opptak): 
  • Ordinær klagefrist: 10 dager etter eksamensdag/publisering 
  • På muntlig/praktisk eksamen kan du ikke klage på karakteren, kun på formell feil. Her MÅ du rådføre deg med faglærer/eksaminator umiddelbart etter at eksamensdagen er over.

 

MERK:

  • Eventuell klage på eksamens- eller standpunktkarakter MÅ framsettes skriftlig med signatur og leveres kontoret innen klagefristens utløp. Bruk malene øverst i denne artikkelen. Klage kan ikke sendes på mail.
  •  Vi gjør oppmerksom på at klagebehandlingstiden på ordinære standpunktklager er ganske lang. Mange svar fra Klagenemnda foreligger ikke før i oktober. Skolen tar kontakt når svar på klage foreligger.  

 

Les mer om klagebehandling i Oslo kommune:

Eksamenskarakter

Standpunktkarakter