Hovedseksjon

Klage på karakterer

Om eventuell klage: 

For standpunktklager gjelder endelig, ordinær klagefrist 10 dager etter publisering. (Se nedenfor)

  • Klage på standpunktkarakter eller IV må framsettes skriftlig og være begrunnet, med signatur (analog eller digital,skannet underskrift) og dato
  • Forside til klage (se lenke til brevmal over) fylles ut og legges ved
  • Leveres kontoret innen klagefristens utløp. Klage kan ikke sendes på mail uten signatur
  • Vi gjør oppmerksom på at klagebehandlingstiden på ordinære standpunktklager er ganske lang. Mange svar fra Klagenemnda foreligger ikke før i oktober. Skolen tar kontakt når svar på klage foreligger høsten 2022.
  • Om klagebehandling i Oslo kommune:  Standpunktkarakter 

Publisering av standpunktkarakterer med klagefrister våren 2022: 

Avgangselever: Alle elever på Vg3 - og Vg2 Elenergi og Data og elektronikk

  • Standpunktkarakterer publiseres: Fredag 10.juni kl 09.00
  • Hurtigklagefrist: Onsdag 15. juni kl. 12.00
  • Ordinær klagefrist: Mandag 20.juni kl 09.00

Merk: Hurtigklager gjelder kun  avgangselever som har søkt høyere utdanning via Samordna opptak

VG1/ VG2 - Publisering av standpunktkarakterer med klagefrist:  

  • Standpunktkarakterer publiseres: Fredag 17. juni kl. 08.00
  • Ordinær klagefrist: Mandag 27. juni kl. 08.00

Eksamenskarakterer

Det blir ikke avholdt ordinære eksamener (muntlig, skriftlig, praktisk) våren 2022. 

Privatisteksamener blir gjennomført som planlagt. 

 

Offentliggjøring av eksamensresultater: 

Eksamenskarakterer blir gjort kjent ved personlig frammøte i resepsjonen. Merk at melding om eksamensreslutat kommer via Samordna opptak på SMS for elever på vg3 når vitnemål er generert i uke 26. Logg inn med MinID.

Klagefrister eksamen:  

Eksamen skriftlig, sentralt gitt:

Hurtigklagefrist - gjelder klager som har betydning for hovedopptaket til Samordna Opptak, dvs vg3-elever og avgangselever vg2: 

Ordinær klagefrist: 10 dager etter publisering 

Muntlig lokalt gitt eksamen :

Hurtigklagefrist - gjelder klager som har betydning for hovedopptaket til Samordna Opptak: 

Ordinær klagefrist: 10 dager etter eksamensdag/publisering 

På muntlig/praktisk eksamen kan du ikke klage på karakteren, kun på formell feil. Her MÅ du rådføre deg med faglærer/eksaminator umiddelbart etter at eksamensdagen er over.

Les mer om klagebehandling i Oslo kommune:

Klage på eksamen - brevmal.pdf

Eksamenskarakter