Klage på karakterer

Rutiner for klagesaker.pdf

Klage på eksamen - brevmal.pdf

Klage på standpunkt - brevmal.pdf 

 

Våren  2019:

Oversikt over publisering av standpunktkarakter og klagefrister

For alle gjelder endelig klagefrist på 10 dager etter publisering

HVEM

Publisering

Klagefrist

3APO

Ons. 15. mai kl 8

Lør. 25. mai kl 9

Forserte 10. kl. , 2HES

Fre. 24. mai kl 8

Man. 3. juni kl 9

3MK

Ons. 29. mai kl 8

Lør. 8. juni kl 9

2EL, 2DE, 2HES, 3HEA

Ons. 5. juni kl 8

Lør. 15. juni kl 9

3MK

Tors. 6. juni kl 8

Søn. 16. juni kl 9

2EL, 2DE, 2HES, 3HEA

 

Fre. 7. juni kl 8

 

Fre. 7.juni kl 8

 

Man. 17. juni kl 9

3ST, 3MK

Man. 17. juni kl 9

3HEA, 2EL, 2DE,

3APO(vok)

 

Fre. 14. juni kl 8

 

 

Fre. 14. juni kl 8

Man. 24. juni kl 9

 

Vg1 og Vg2

 

Man. 24. juni kl 9

 

Offentliggjøring av eksamensresultater:

Eksamenskarakterer blir gjort kjent ved personlig frammøte i resepsjonen: 

  • Vg3: Torsdag 20.juni kl 09.00-10.00
  • Vg1 og vg2: Torsdag 20.juni kl 12.00-13.00

Merk at melding om eksamensreslutat kommer via Samordna opptak på SMS for elever på vg3 når vitnemål er generert i uke 26. Logg inn med MinID.

 

Klagefrister eksamen:

Eksamen skriftlig, sentralt gitt:

  • Hurtigklagefrist (gjelder klager som har betydning for hovedopptaket til Samordna Opptak, dvs vg3-elever og avgangselever vg2): mandag 24.juni 2019 kl 12.00
  • Ordinær klagefrist mandag 1.juli 2019 kl 12.00

 

Muntlig lokalt gitt eksamen :

  • Hurtigklagefrist (gjelder klager som har betydning for hovedopptaket til Samordna Opptak): innen mandag 17.juni 2019 kl 11 (for de med eksamen 19.juni er klagefristen umiddelbart etter eksamen)
  • Ordinær klagefrist: 10 dager etter eksamensdag/publisering 
  • På muntlig/praktisk eksamen kan du ikke klage på karakteren, kun på formell feil. Her MÅ du rådføre deg med faglærer/eksaminator umiddelbart etter at eksamensdagen er over.

 

MERK:

  • Eventuell klage på eksamens- eller standpunktkarakter MÅ framsettes skriftlig med signatur og leveres kontoret innen klagefristens utløp. Bruk malene øverst i denne artikkelen. Klage kan ikke sendes på mail.
  •  Vi gjør oppmerksom på at klagebehandlingstiden på ordinære standpunktklager er ganske lang. Mange svar fra Klagenemnda foreligger ikke før i oktober. Skolen tar kontakt når svar på klage foreligger.  

 

Les mer om klagebehandling i Oslo kommune:

Eksamenskarakter

Standpunktkarakter