Hovedseksjon

Klagerett

Klage på standpunkt eller IV 

For standpunktklager gjelder endelig, ordinær klagefrist 10 dager etter publisering. Klager etter fristens utløp vil ikke bli behandlet.

Klage på standpunktkarakter eller IV må

  • framsettes skriftlig og være begrunnet
  • ha dato og signatur (analog (blå eller svart penn) eller digital,skannet underskrift) 
  • ha utfylt forside vedlagt

Forside til klage (se lenke til brevmal nedenfor) fylles ut og legges ved:

Klage på standpunkt - brevmal.pdf  

Klage på IV på grunn av fravær - brevmal.pdf

Leveres på kontoret eller sendes på mail med signatur innen klagefristens utløp.

Klagebehandling

Vi gjør oppmerksom på at klagebehandlingstiden på ordinære standpunktklager er ganske lang. Klagenemnda tar ikke stilling til karakter, men om gjeldende forskrift for vurdering er fulgt. 

Skolen tar kontakt når svar på klage foreligger høsten 2024.

Om klagebehandling i Oslo kommune:  Standpunktkarakter 

Klage på vurdering (Forskrift til Opplæringslova, kap. 5)

 

 

Publiseringsdatoer og klagefrister

 

Avgangselever på VG3 og Elektro og datateknologi VG2

Standpunktkarakterer publiseres: Fredag 31.mai kl 09:00

Hurtigklagefrist: Tirsdag 4.juni kl 12:00

Ordinær klagefrist: Mandag 10.juni kl 09:00

Hurtigklager gjelder kun avgangselever vg3, som har søkt høyere utdanning via Samordna opptak. 

 

VG1/ VG2

Standpunktkarakterer publiseres: Fredag 14.juni kl 09:00

Ordinær klagefrist: Mandag 24.juni kl 09:00

 

 

 

 

Eksamenskarakterer

Offentliggjøring av resultater 

Eksamenskarakterer etter sensur på skriftlig eksamen blir gjort kjent i Visma In School:  Fredag 21.juni kl 08:30

 

Klagefrister skriftlig eksamen (oppdateres)

Hurtigklagefrist: (vg3, samordna opptak)

Ordinær klagefrist: 

Klageskjema MÅ fylles ut og signeres med svart/blå penn.

Klagen må leveres på kontoret innen klagefristens utløp. Klager som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet. 

 

Klagebehandling og ny sensur

Det er ikke sikkert du får medhold når du klager på en eksamenskarakter. Eksamenskarakteren kan bli stående eller i verste fall bli dårligere ved ny sensur. Ved klage mister du den opprinnelige eksamenskarakteren. Den nye eksamenskarakteren blir tellende på vitnemålet. Du kan ikke klage på den nye, gjeldende eksamenskarakteren.

Du bør derfor alltid rådføre deg med faglærer, for å finne ut om du har grunn til å klage på en skriftlig eksamenskarakter.

Du finner eksamensbesvarelsen din ved å gå inn på https://kandidat.udir.no/ Trykk på "Mine besvarelser"

 

Muntlig/praktisk lokalt gitt eksamen 

Frist: Så snart som mulig etter at eksamen er avlagt.

På muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen kan du ikke klage på karakteren, kun på formelle feil. Her MÅ du rådføre deg med faglærer/eksaminator umiddelbart etter at eksamensdagen er over.

 

Les mer om klagebehandling i Oslo kommune: Eksamenskarakter