Hovedseksjon

Klagerett

Om eventuell klage: 

For standpunktklager gjelder endelig, ordinær klagefrist 10 dager etter publisering. 

Klage på standpunktkarakter eller IV må framsettes skriftlig og være begrunnet, med signatur (analog eller digital,skannet underskrift) og dato. 

Forside til klage (se lenke til brevmal nedenfor ) fylles ut og legges ved:

Klage på standpunkt - brevmal.pdf  

Klage på IV på grunn av fravær - brevmal.pdf

Leveres kontoret innen klagefristens utløp.

Klage som leveres manuelt eller sendes på mail MÅ ha signatur

Vi gjør oppmerksom på at klagebehandlingstiden på ordinære standpunktklager er ganske lang. Klagenemnda tar ikke stilling til karakter, men om gjeldende forskrift for vurdering er fulgt. 

Skolen tar kontakt når svar på klage foreligger høsten 2023.

Om klagebehandling i Oslo kommune:  Standpunktkarakter 

Klage på vurdering (Forskrift til Opplæringslova, kap. 5)

 

Publisering av standpunktkarakterer med klagefrister våren 2023: 

Avgangselever: Alle elever på VG3 og Elektro og datateknologi VG2

Standpunktkarakterer publiseres: Onsdag 7.juni kl 09: 00

Hurtigklagefrist: Fredag 9.juni kl 12:00

Ordinær klagefrist: Lørdag 17.juni kl 09:00

Merk: Hurtigklager gjelder kun  avgangselever som har søkt høyere utdanning via Samordna opptak. 

 

VG1/ VG2: Publisering av standpunktkarakterer med klagefrist:  

Standpunktkarakterer publiseres: Onsdag 14.juni kl 09:00

Ordinær klagefrist: Lørdag 24.juni kl 09:00

Eksamenskarakterer

Offentliggjøring av resultater på skriftlig eksamen:

Eksamenskarakterer etter sensur på skriftlig eksamen blir gjort kjent i Visma In School:  Torsdag 22.juni kl 10:00

 

Klagefrister eksamen:  

Eksamen skriftlig, sentralt gitt:

Hurtigklagefrist: 26.juni kl 12:00  (< vg3, samordna opptak)

Ordinær klagefrist: 30.juni kl 10:00

Merk at ved eventuell klage er det ikke sikkert du får medhold. Eksamenskarakteren kan bli stående eller i verste fall bli justert ned. Du bør derfor alltid rådføre deg med faglærer, for å finne ut om du har grunn til å klage på en skriftlig eksamenskarakter.

Muntlig lokalt gitt eksamen :

Frist: Så snart som mulig etter at eksamen er avlagt.

På muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen kan du ikke klage på karakteren, kun på formelle feil. Her MÅ du rådføre deg med faglærer/eksaminator umiddelbart etter at eksamensdagen er over.

Les mer om klagebehandling i Oslo kommune:

Klage på eksamen - brevmal.pdf

Eksamenskarakter