Sjekk dette ved skolestart!

Spør gjerne fadderne våre!

Timeplanen - med blå og gule uker. Første skoleuke er gul!

Skolekalenderen - som viser hva som skjer på hvert trinn i ukene framover

Verdt-å-vite-brosjyren - som inneholder husregler, fraværsregler og mye annen praktisk info

IKT for elever - info om hvor du finner hva i portalen, ITS mm

Trenger du hjelp? Bare spør! Faddere kan svare på mye. I resepsjonen får du svar på nesten alt!