Temadager om diabetes

Blodsukkermåling med elever fra 2HO

Hva vet du om diabetes 1 og 2? Hva med siste skrik i insulinpumper?

Gjennom svært kompetente fagfolk med spesilaisering på diabetes har elevene våre fått innblikk i hvordan denne sykdommen arter seg og hvordan pasienter kan ta hånd om egen helse gjennom ulike typer utstyr. Nye måter å måle blodsukker på gjør at pasientgruppen kan leve et mye enklere liv enn før. Elevene på Apotekteknikk og Helsefag med studiespesialisering fikk blant annet møte en pasient og høre hennes erfaringer fra hverdagen som diabetiker. Det gir god forståelse og muligheter for å stille spørsmål.

Blodsukkermåling     Mye å lære!   Glimt fra Diabetesdagene, mars 2019

Helseteknologien utvikles stadig, og framtidige apotekteknikere trenger kunnskap om de produktene som finnes på markedet. Veiledning i hvordan man bruker ulike blodsukkermålere og insulinpumper er en viktig del av dette. Her har utstyrsleverandører som Novo Nordisk Skandinavia AS og Astra Zenica mye å vise fram, mens diabetessykepleier Gry Anita Lillejordet (t.h på bildet) har gitt elevene verdifull opplæring i konkret arbeid med denne folkesykdommen. Å stikke seg i fingeren for å måle blodsukkeret er egentlig en utdatert måte å ha kontroll på. Elevene vet nå at det finnes mange varianter av ulike målemetoder og måter å tilføre kroppen insulin på. De fremtidige apotekteknikerne har lært mye gjennom de to temadagene og opplever at dette er en super måte å lære på, sammen med elever fra helsefag.