Informasjon om smitte og karanteneregler

Illustrasjon.

Nye karanteneregler: Bydelsoverlegene i Oslo har kommer fram til at det i perioden med høyt smittetrykk blir midlertidige endringer i karantenereglene. Dette innebærer at hele klasser og grupper blir sendt i karantene ved bekreftet smitte i klassen eller gruppen. Det er altså ikke lenger kun personer som har vært nærmere enn to meter i mer enn 15 minutter som blir satt i karantene. (Se mer nedenfor om karantenereglene)

Mandag 30.11: Ingen nye smittetilfeller registrert. 

Fredag 27.11: Ingen ny smitte påvist

Torsdag 26.11: En ny person er smittet av coronavirus, uten at dette gjør at noen på skolen må i karantene. Personen har ikke vært på skolen fysisk innenfor en ramme på 48 timer før sykdomsutbrudd. Dermed blir ingen på skolen definert som nærkontakter og ingen skal derfor i karantene. 

Onsdag 25.11: En person har fått påvist covid-19. Dette utløser imidlertid ikke karantene for andre personer på skolen.

Tirsdag 24.11: Ingen nye smittetilfeller registrert.

Mandag 23.11: Ingen ny smitte.

Fredag 20.11: Ved ukeslutt oppsummerer vi: To smittetilfeller denne uken, uten tilknytning til hverandre. Ingen på skolen må i karantene i forbindelse med dette. I alt har vi hatt 8 smittetilfeller ved Ullern videregående skole siden 23.oktober. 

Torsdag 19.11: Ett smittetilfelle registerert. Utløser ingen karantene. 

Onsdag 18.11: Vi har ett nytt smittetilfelle med tilknytning til tilrettelagt avdeling. Ingen er satt i karantene på grunn av dette. 

Tirsdag 17.11: Ingen nye smittetilfeller

Mandag 16.11: Ingen ny smitte registrert

Fredag 13.11: Ingen ny smitte registrert

Torsdag 12.11: Ingen smittetilfeller 

Onsdag 11.11: Ingen nye smittetilfeller med tilknytning til Ullern vgs

Tirsdag 10.11: Ingen nye smittetilfeller

Mandag 09.11: Ingen ny smitte registerert

Fredag 06.11: Ett nytt smittetilfelle. Tolv personer er satt i karantene. 

Torsdag 05.11: Ingen nye smittetilfeller

Onsdag 04.11: Heller ikke i dag har vi fått informasjon om ny smitte ved skolen. 

Tirsdag 03.11: Ingen nye smittetilfeller registert siden i går. I alt 35 elever og en ansatt er i karantene.

Mandag 02.11: Ett nytt smittetilfelle registrert. Dette gjør at 18 personer er i karantene. Totalt er 36 satt i karantene av skolen i dialog med smittesporingsteamet i bydelen. 

Fredag 30.10: Ingen smittetilfeller registert. 26 elever og to ansatte tilbake fra midlertidig karantene. De er ikke regnet å ha hatt nærkontakt med smittet.

Torsdag 29.10: Én ny smittet på Ullern, men personen har ikke vært på skolen denne uka. Dermed skal ikke flere i karantene grunnet dette. Denne personen har tilknytning til de tre andre smittetilfellene på Ullern vgs. 

Vi har satt i verk tiltak i dialog med bydelsoverlege og smittesporingsteam etter at vi fikk vite om ett smittetilfelle fredag 23.10, ett mandag 26.10, ett onsdag 28.10 og ett torsdag 29.10. Vi har pr 11.11 i alt fire kjente smittetilfeller, som alle har kobling til hverandre, samt to smittetilfeller uten samme kobling. I alt har skolen hatt seks smittetilfeller totalt (11.11.20)

Smittevernoverlegen i Oslo, bydelsoverlegen og smittesporingsteamet er i tett dialog med skolen om hvem som regnes som nærkontakter og skal i karantene. I første omgang blir klasser/grupper en smittet nylig har hatt undervisning med satt i karantene. Da blir det gjort en kartlegging og nærmere vurderinger ut fra hvem som har hatt nærkontakt med den smittede. Karantene defineres ut fra nærkontakt med den smittede mindre enn 48 timer før symptomer oppstår. Smittesporingsteamet gir umiddelbart beskjed til de som skal i karantene og hvor lenge den varer.

 Karantene innebærer:

  • Ikke gå på skole eller fritidsaktiviteter
  • Unngå besøk hjemme eller hos andre
  •  Ikke ta offentlig transport 
  •  Du kan gå på tur, men med godt over 1 meters avstand til andre
  • Gjøre nødvendige ærender i matbutikk eller apotek (med munnbind)
  • Dersom du får symptomer, meld deg til test og vær i isolasjon
  •  Hustandsmedlemmer kan leve normalt til du får eventuelt symptomer
  •  Hvis du tester deg og får negativt svar, må du fremdeles holde karantenetid

Se mer om karanteneregler på https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/koronasituasjonen-ofte-stilte-sporsmal-om-karantene/id2702867/.

Per tirsdag 27. oktober kl. 16 var 75 elever og fem lærere ved Ullern vgs. i karantene. 

Faglærer legger til rette for hjemmeundervisning i karanteneperioden, på Teams eller annen måte. Elever i karantene må følge med på beskjed fra lærerne sine.

Som foresatt kan du følge med på informasjon via skolemeldings-app. Er du foresatt for Vg3-elev over 18 år, må du be ungdommen din gi deg tilgang. Det er også bra om foresatte kan hjelpe oss med å få ungdommene selv til å ha oppdatert app og følge med der.

Vi ber om at dere alle i tiden fremover følger ekstra med på symptomer. Utvikler noen symptomer, ønsker vi at de holder seg hjemme og bestiller koronatest.

For info og spørsmål:

Smitteteam bydel Ullern

Telefon: 477 81 735

Hverdag: 08-22. Helg: 12-20

Saken oppdateres.

Koronatiltak i skolehverdagen

Vi har satt i gang flere tiltak på skolen for å begrense smitte. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. 

Det er trygt for elever å gå på skolen
Vi fortsetter å sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. Vi er ekstra nøye med å sikre godt smittevern: 

God håndhygiene og renhold er viktig på skolen. Avstand er spesielt viktig, både i undervisningsrom på skolen og i pausene mellom øktene. 
Hvordan vil skolehverdagen være?
Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som vanlig, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer. Vi praktiserer tiltak på rødt nivå fra 09.11.20. Det innebærer at vi veksler mellom digital undervisning i Teams og undervisning på skolen. Timeplanen er lagt om fra 16.11.20. 

Transport til og fra skolen
Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever.

Rødt nivå: Hvis elevene tar buss eller annen transport til skolen, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen. I Oslo er det påbud om munnbind i all kollektivtrafikk og taxitransport (f.o.m 10.11.20)

Opplæringsplikt for alle elever
Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.