Gi-av-deg-selv-dagen

Gi-av-deg-selv-dagen til inntekt for jenteskolen vår i Sierra Leone

Ullern videregående skole har et humanitært prosjekt i Sierra Leone, hvor vi er med og drifter en skole for jenter. Prosjektet har pågått siden 2008, hvor vi i starten var med på å bygge opp skolen etter borgerkrigen. I dag står skolen der med tre skolebygg og et stort internat. Nå samler vi inn penger for å kunne lønne lærere og skaffe nødvendig utstyr til undervisningen.

Våre elever gir derfor en arbeidsdag torsdag 21. november  (oprasjon dagsverk) og vi håper at du/din bedrift hadde mulighet til å bidra med en form for arbeid i denne forbindelsen.

Lønn kan utbetales på konto 1503 85 43633, U-prosjekt, Ullern videregående skole

Evt. Vipps 89384. Innbetalingen må merkes med elevens navn og klasse.