Hovedseksjon

Foreldremøter på Ullern

En gruppe elever i gymsalen første skoledag

Velkommen til alle foresatte! 

Foreldremøter danner utgangspunkt for samarbeid og dialog mellom skole og hjem. De første foreldremøtene finner sted rett etter skolestart. Senere i høst inviterer vi til informasjonsmøter og temamøter. Der vil vi sette fokus på hvordan det er å være elev på videregående og hvilke utfordringer ungdom kan møte i denne fasen av livet. 

Oversikt over foreldremøter

ALLE:  Onsdag 13.09 kl 18.00 Temakveld for foresatte: Russ og rus. 

VG3:    Onsdag 20.09 kl18.00. Informasjonsmøte i Aud.Kaare Norum

ALLE:  Onsdag 18.10 kl 18.00. Temakveld: Holdninger, sex og grenser

Presentasjoner 

VG1:   Presentasjon fra foreldremøte på vg1 23.08.23 

TL:      Presentasjon fra foreldremøtet 24.08 kommer på mail

VG2:   Presentasjon fra foreldremøtet på vg2 24.08.23 

Spørsmål kan gjerne sendes til kontaktlærer, rådgiver eller ledelse.

Du finner kontaktinfo til alle ansatte her