Foreldremøte på vg3

Forberedelser til eksamen

Å være avgangselev er en krevende øvelse. Vi er opptatt av å være i tydelig dialog med foresatte til elever i 3.klasse, slik at alle elever fullfører og består. Ledelse og rådgivningsteam har derfor invitert til orienteringsmøte om hva som er viktig det siste året på videregående skole, der alle fag er avgangsfag. 

Fikk du ikke med deg foreldremøtet 26.09?

Her er presentasjonen!