Åpen skole på TL

Velkommen til TL!

Tilrettelagt avdeling (TL) åpner dørene for elever som skal søke inntak med fortrinnsrett. Dette skjer  onsdager og torsdager kl 09.00-10.30 etter påmelding på følgende datoer:

Onsdag 25.11.

Torsdag 26.11.

Onsdag 02.12.

Torsdag 03.12.,

Onsdag 09.12.

Torsdag 10.12.

Her vil dere få presentasjon av skolens spesialpedagogiske tilbud, omvisning på avdelingen og samtaler med faglærere.

Avdelingen for tilrettelagt opplæring har tilbud innen Arbeidslivstrening. Tilbudet er beregnet for elever med sammensatte funksjonshemminger og generelle lærevansker. Dette er elever som er tiltenkt tilrettelagt arbeid (VTA) etter endt videregående skole. Elevene får opplæring etter sakkyndig vurdering med IOP i alle fag. Opplæringen foregår i grupper på fem til seks elever.

Av smittevernhensyn ber vi mottakere av invitasjonen om å melde seg på én av de aktuelle datoene (sett gjerne opp en alternativ dag i tilfelle stor pågang). Vi ber også om at hver skole sender maks fem representanter. Påmelding på e-post til avdelingsleder Cathrine Sveaas Huglen cathrine.huglen@ude.oslo.kommune.no eller tlf. 94 16 32 40

Velkommen til oss!