Hovedseksjon

Avgangsseremonier og avslutninger

En høytidelig stund: Avslutning og aller siste klassebilde

Avslutningsseremonier for avgangselever

Onsdag 12. juni: 3STA, 3STB, 3STE, 3STF, APO og APO voksne

Torsdag 13.juni: 2DE, 2EL, 3STC, 3STD, 3STG, 3MK, 3HO

Program begge dager:

  • Elevene møter kl 17:00 i klasserom i FA270-gangen.  
  • Fra 18:00 til 20:00 er det høytidelig avslutning i Flerbrukshallen Viktoria.
  • Familien hjertelig velkommen som publikum. Vi setter pris på at alle er på plass før seremonien starter.
  • Det blir tatt klassebilder etter seremonien. Disse deles i etterkant via FB

Avslutning for tilrettelagt avdeling (TL):

Tirsdag 18.juni kl 18:00-20:00 i vår kantine

Avslutning for vg1 og vg2:

Fredag 21.juni i flerbrukshallen Viktoria kl 10:00-11:30