Hovedseksjon

Spørsmål om inntak?

Klasserom med elever i arbeid

Alle spørsmål om inntak rettes til  Inntakskontoret i Utdanningsetaten i Oslo

Ullern videregående skole kan dessverre ikke svare på henvendelser om inntak og ventelister for skoleplass kommende skoleår. 

Inntakskontoret kontaktes på telefon eller e-post: 

Telefon 23 05 10 02 (mandag-torsdag kl 12-15, fredag kl 12-14)

E-post: postmottak@osloskolen.no

 

På venteliste? 

Skolen får ventelistene fra Inntakskontoret i Utdanningsetaten. Første skoledag må du møte på den skolen du har fått plass. 
Etter første skoledag tar vi kontakt med elever på venteliste hvis vi har ledige plasser. Det er viktig at du har mobilen på. Hvis du ikke kan ta telefonen, er det svært viktig at du ringer oss opp igjen umiddelbart.

Vi følger ventelistene fra Inntakskontoret helt frem til 1. september. Etter denne datoen vil skolen tilby eventuelle ledige plasser til elever som er interessert i å begynne på Ullern vgs.