Hovedseksjon

Spørsmål om inntak?

Kontakt Inntakskontoret med spørsmål om skoleplass!

Inntakskontoret: 

Inntakskontoret kan kontaktes på: 

E-post: postmottak@osloskolen.no
Telefon 23 05 10 02

Inntakskontoret har telefontid:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
kl. 12.00–15.00
Fredag: kl. 12.00–14.00

Inntak til videregående skole skjer i flere runder:
  • Senest 11. juli er førsteinntaket klart.
  • Senest 15. august er andreinntaket klart.
  • Søkere som ikke får skoleplass i de to første inntaksrundene, blir stående på venteliste.
  • Innen 1. september vil alle elever med ungdomsrett ha mottatt et tilbud om skoleplass.

Etter 1.september overtar skolen selv ansvar for ledige plasser. Før denne datoen må alle henvendelser skje direkte til Inntakskontoret.