Spørsmål om inntak?

Velkommen til oss!

Vi gjør oppmerksom på at Ullern videregående skole IKKE kan svare på direkte henvendelser om inntak og ventelister for skoleplass kommende skoleår. Ta kontakt med Inntakskontoret i Utdanningsetaten:

Utdanningsetaten Elevforvaltning og planlegging

Inntakskontoret

Postadresse Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo
Telefon   815 68 440/   23 05 10 02
Telefaks 22 65 79 71

Skolen har ikke anleding til å ta inn elever før etter 1.september. Inntil da må alle henvendelser altså  gå via Inntakskontoret. Skolebytte etter 1.september skjer kun av tungtveiende grunner i dialog med rådgivere. Skolebytte kan først skje etter godkjenning og avtale mellom skolene som er involvert.

På venteliste?

Skolen får ventelistene fra inntakskontoret i Utdanningsetaten. Etter første skoledag tar vi kontakt med elever på ventelisten hvis vi har ledige plasser. Det er viktig at du har mobilen på. Hvis du ikke kan ta telefonen, er det svært viktig at du ringer oss opp igjen umiddelbart. Vi følger ventelistene fra Inntakskontoret helt frem til 1. september. Fra denne datoen vil skolen tilby eventuelle ledige plasser til elever som er interessert i å begynne på Ullern vgs.

 

Praktisk informasjon til deg som er kommet inn på Ullern vgs.:

  • Skolestart mandag 20.august. Vg2 møter kl 09.00. Vg3 møter kl 10.30. Vg1 møter kl 12.00 og blir tatt i mot av fadderne våre. TL møter kl 09.00-11.00
  • Klassesammensetning:  Vi setter sammen 1. klassene med elever fra forskjellige ungdomsskoler og jevn fordeling mellom gutter og jenter. I tillegg kan fagvalget ditt avgjøre hvilken klasse du kommer i. Det sistnevnte gjelder også for deg som skal begynne på vg2 og vg3.
  • Timeplan: Skoledagen varer fra kl 08.15-15.50. Onsdager avsluttes undervisningen kl 13.50. Vi veksler mellom gule og blå uker på timeplanen. Når du vet hvilken klasse du går i, kan du sjekke timeplanen via skolens hjemmeside.
  • Lærebøker: Alle elever får tildelt lærebøker første skoledag
  • Datamaskin; Alle elever må inngå PC-avtale ved skolestart og levere signert kontrakt
  • Datamaskiner og passord vil bli distribuert ut til alle nye elever rett etter skolestart
  • Brukernavn er det samme som før - for elever som har gått på skole i Oslo
  • Bokskap: Elever må ha egen lås til bokskap
  • Foreldremøter:  Onsdag 22.08: Vg1

                                      Torsdag 23.08: Vg2 og TL

                                      Mandag 25.09: Vg3