Hovedseksjon

Skolevalg med klar vinner

Graf som viser valgresultatene på Ullern vgs de siste 30 årene. Høyre har i alle år fått flest stemmer.

Skolevalg 2023

Skolevalget gir et viktig bilde av ungdom og politikk i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. Den store valgvinneren på Ullern er Høyre, som har fått 58,6% av stemmene, fulgt av Venstre (12,2%) og Fremskrittspartiet (12,1%). Dermed har høyresiden fått flest stemmer i dette skolevalget. 

 

Valgresultater

 

Rødt 

 

0,90 %

Sosialistisk Venstreparti   

2,50 %

Arbeiderpartiet       

5,20 %

Senterpartiet

0,50 %

Kristelig Folkeparti 

0,50 %

Venstre

 

12,20 %

Høyre 

 

58,60 %

Fremskrittspartiet   

12,10 %

Andre 

 

5,00 %

 

Skolevalget i 2021

Høyre hadde til sammenlikning 40,7% av stemmene i skolevalget 2021 og har dermed en solid økning i antall stemmer. Venstre har gått tilbake fra 23,5% til 12,2%. Fremskrittspartiet har gått fram fra 8,1% til 12,1%, og Arbeiderpartiet har gått tilbake fra 10,9% til 5,2% av stemmene,  sammenliknet med skolevalget for to år siden.

372338540_272687782237784_5675105535162120270_n.jpg

Valgdebatt og valgtorg

Valgdebatten med ulike ungdomspolitikere ble avviklet i forkant av valget. Bildet over viser denne debatten, der alle skolens elever var samlet. Valgdebatten ble gjennomført av elevene i faget Politikk og menneskerettigheter i samarbeid med elever fra faget Mediespesialisering (MK). Politikkelevene hadde også ansvar for gjennomføringen av selve skolevalget, der 87,6% av alle skolens elever deltok. Det er en økning fra 2021 (73%), da valget ble gjennomført elektronisk på grunn av pandemi.

Les også mer om resultatene av skolevalget på landsbasis   (NRK, 05.09.23)