Hovedseksjon

Sex, Drugs and Rock`n Roll

SDRR er forkortelsen for temadagen vår, der vi markerer verdensdagen for psykisk helse

Temakveld: Vi minner om temamøte for foresatte kommende onsdag 26.oktober kl. 18.00. Trender i ungdomsmiljøet er tema. Vi ønsker å dele innsikt i hvordan unge har det og hvilke utfordringer de kan stå i. Vi tar utgangspunkt i temadagen vi nylig har hatt for Vg1-elevene om psykisk helse, seksuell helse og rusbruk. Vi møtes i auditoriet Kaare Norum, like innenfor inngang 2B.

På Ullern har vi markert Verdens psykiske helsedag på vår egen måte de siste ti årene. Elevene på Vg1 har hatt et skreddersydd opplegg om psykisk helse, seksuell helse og rusbruk. Vi kaller opplegget "Sex, drugs, rock 'n' roll" (SDRR). 
Skolens rådgiverteam står bak. I tillegg til skolepsykolog og helsesykepleiere bidrar ressurspersoner fra Rask psykisk helsehjelp, Ung Arena Vest, Helsestasjon for gutter, Helsestasjonen for kjønn og seksualitet, samt ungdomsteamet i bydelen. To tidligere elever vil dessuten dele egne erfaringer rundt psykisk helse. De vil snakke om viktigheten av å vise at en bryr seg om hverandre.

På samme tid som vi er opptatt av å jobbe med holdningsskapende arbeid på Ullern, tar vi opp temaer, som mange unge etterspør mer informasjon om. Klassene veksler mellom ulik tematikk. Underveis blir det også en økt om stressmestring og øving på pusteteknikk. #løftblikket