Hovedseksjon

Hva skjer på utplassering?

Camilla, Silje og Erlend fra 1STF er forskerelever og har vært på utplassering. Her forsker de på sammenhengen mellom kromosomendringer og blodkreft.

Forskning i praksis

Camilla, Silje og Erlend går i 1STF og har mye fokus på forskning fordi de er elever på Forskerlinja. Ekstra spennende er det når de kan følge forskere ved seksjon for kreftcytogenetikk og jobbe praktisk i laboratoriet sammen med dem. Elevene får ekte innblikk i hvordan arbeidet foregår på Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus (OUS). De studerer hvordan endringer i kromosomer kan føre til utvikling av ulike former for blodkreft. 

Gjennom utplasssering over tre dager har forskerelevene fått avansert innsikt:   

Dag 1: Informasjon om kromosomer og fusjonsgener, PCR analyser, gel elektroforese, karyotypering.

Dag 2: Sekvensering av PCR fragment og noe info om nomenklatur (kromosom/gen-språk)

Dag 3: Dataanalyse med spesifikke programmer

Her kan du lese mer om hvordan Camilla, Silje og Erlend hadde det på seksjon for kreftcytogenetikk (OCC,16.03.23) 

 

Hva forteller et mammografibilde?

Realfagselevene Alma og Yara har fått skygge arbeidet med mammografi-screening i sin utplassering på brystdiagnostisk senter ved Oslo universitetssykehus. I tre dager var elevene med på mammografiundersøkelse og tyding av mammografibilder. De fikk også vite hva som skjer når noen får påvist brystkreft. Kvinner som er rammet av brystkreft går rett i pakkeforløp, det vil si systematisk behandling i løpet av en uke. 

I utplasseringen møtte Alma og Yara både radiologer og røntgenleger. I tillegg har de deltatt på møter med andre fagfolk, som bidrar til at kvinnen kan få rett behandling og bli frisk fra kreftsykdommen. I en artikkel om skolefaglig samarbeid kan du lese mer om hvordan Alma og Yara opplevde utplasseringen på brystdiagnistisk senter. (OCC, 10.03.23)

 

Praktisk arbeid på laboratorium

Kelly og Alexandra går i 3STF og er vant til å omgås forskere. I februar var de utplassert hos Norsk senter for molekylærmedisin. Der fikk de teste ut hvordan proteiner sørger for at celledelingen i cellene våre fungerer optimalt.I arbeidet på laboratoriet følger de to forskere over tre dager med egen veileder. Det gir både faglig input og forståelse for hvordan det er å jobbe som forsker til daglig. Sjekk hvordan Kelly og Alexandra fulgte eksperter i molekylærmedisin (OCC, 09.02.23)

Skolefaglig samarbeidsavtale

Ullernelevene har kort vei til utplassering, siden skolen er samlokalisert med flere forskningsmiljøer knyttet til Oslo Universitetssykehus og Oslo Cancer Cluster (OCC) Den skolefaglige avtalen vi inngikk med OCC i 2009 er et unikt partnerskap. Etter pandemien har vi satt ny rekord i utplasseringer, og vi ser muligheter for å utvide samarbeidet enda mer. Artiklene lenket til denne saken er hentet fra felles hjemmeside om det skolefaglige samarbeidet mellom OCC og Ullern videregående skole.