Hovedseksjon

Velkommen til Åpen dag på Tilrettelagt avdeling (TL)

Velkommen til ÅPEN DAG på TL

Ullern videregående skole arrangerer Åpen dag for elever som skal søke inntak med fortrinnsrett (STUSP1HTA1) fredag 1. desember og fredag 15. desember kl.10.00-11.30. Her vil dere få presentasjon av skolens spesialpedagogiske tilbud og omvisning på avdelingen.
Avdelingen for tilrettelagt opplæring har tilbud innen Arbeidslivstrening. Tilbudet er beregnet for elever med sammensatte funksjonshemminger og generelle lærevansker, og som er tiltenkt tilrettelagt arbeid (VTA og OTA) etter endt videregående skole. Elevene får opplæring etter sakkyndig vurdering med IOP i alle fag. Opplæringen foregår i grupper på fem til seks elever.

Vi setter pris på påmelding med antall deltagere på e-post til avdelingsleder bente.hovland@osloskolen.no innen 27.november.