Åpen dag på TL

Velkommen til TL!

Torsdag 28. november 2019 inviterer vi til Åpen dag hvor vi vil vise aktuelle nye søkere avdelingens tilbud. Vår avdeling er tilegnet elever som går Arbeidslivstrening og hvor undervisning er organisert i liten gruppe (opptil fem elever per gruppe).

Vi tilbyr undervisning i norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, mat og helse, engelsk og kroppsøving. Arbeidslivstrening og Sosial kompetanse er egne fag på denne avdelingen.

For elever og avgiverskole (eventuelt foresatte) arrangeres det omvisning og prat med ansatte kl.12.00-14.00.

For foresatte arrangeres det informasjonsmøte med omvisning og prat med ansatte kl.16.30-17.30.

Vi ber skolene om å informere aktuelle foresatte om dette.

Adressen er Ullernchausseen 66, 0379 Oslo. Inngang 2B. Det er betalt parkeringshus i kjelleren. Kollektiv: T-bane 3 til Montebello, buss 23/24/28 Montebelloveien/Radiumhospitalet.

Gi beskjed om hvor mange som kommer fra din skole på epost til: cathrine.huglen@ude.oslo.komune.no

Vi ønsker elever, foreldre/foresatte, kontaktlærere og rådgivere hjertelig velkommen til oss!