Foresatte vg1: Møte om vurdering for læring

On. 18.9.

18:0019:30

Alle foresatte til elever på vg1 er velkommen til møte om vurdering for læring. Temakvelden ledes av prosjektleder Egil Weider Hartberg ved Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet. Målet med samlingen er å få forskningsbasert informasjon om betydningen av dybdelæring og læringsfremmende tilbakemeldinger i vurderingsarbeidet på skolen.