Fagkonferanse vg2

To. 14.11.

17:0020:00

Fagkonferanse: Elever og foresatte på vg1 er i dialog med faglærere om elevens læring i de ulike fagene. Målet er underveisvurdering og framovermelding for første termin.