Hovedseksjon

Fagkonferanse VG1

On. 30.11.

17:0020:00

Fagkonferansen er et stoppunkt i læringsdialogen underveis i skoleåret. I slutten av november vet vi litt om elevens læring i hvert enkelt fag. Elev og foresatte vil få anledning til en kort samtale med faglærer om hvordan det går og hva som må til videre i arbeidet med faget.

Mer informasjon om organisering og påmelding kommer!