Fagkonferanse vg1

Ma. 6.12.

17:0020:00

Elever og foresatte på vg1 inviteres til fagkonferanse i aktuelle fag. Fire fag kan forhåndsreserveres gjennom vårt bookingsystem. Mer informasjon om dette kommer på skolens hjemmeside. Skolen kan også tildele elever tid sammen med foresatte, dersom det er ekstra nødvendig med samtale med faglærer før jul. (Utsatt fra 15.11)