DIGITAL ÅPEN DAG

On. 27.1.

17:0019:00

Heng med oss på DIGITAL ÅPEN DAG 2021! Sjekk hva vi er og hvordan vi har det! 

Onsdag 27.januar har vi digitalt ÅPEN DAG-event, der du kan finne ut mer om Ullern. Bli med på live sending, møt fag og folk, chat med oss! 

Vår Live Stream-sending kan også oppleves i opptak senere.